Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter, vol. 5/Indhold

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Kjöbenhavn


Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter 1868.djvu Det Kongelige Danske videnskabernes selskabs skrifter 1868.djvu/7 indhold

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.


Side
Fortegnelse over Selskabets Embedsmænd og øvrige Medlemmer V.
Adolph Hannover, Om Bruskens første Dannelse og Udvikling. Med 2 Kobbertavler 1.
Iagttagelser over indkapslede Indvoldsorme hos Frøen. Med 2 lithographerede Tavler 13.
F. Johnstrup, Faxekalkens Dannelse og senere undergaaede Forandringer. Med 4 Kobbertavler 29.
A. Colding, Om Udstrømning af Varme fra Ledninger for varmt Vand 75.
Rud. Bergh, Anatomiske Bidrag til Kundskab om Aeolidierne. Med 9 lithographerede Tavler 139.
Adolph Hannover, Epithelioma cylindraceum foliaceum og globosum, en patholog.-anatom. Undersøgelse. Med 2 Kobbertavler 317.
H. Krabbe, Helminthologiske Undersøgelser i Danmark og paa Island, med særligt Hensyn til Blæreormlidelserne paa Island. Med 7 Kobbertavler 345.
F. Johnstrup, Om Fugtighedens Bevægelse i den naturlige Jordbund. Med 2 lithographerede og 1 kobberstukken Tavle 409.
C. T. Barfoed, Nogle Undersøgelser over de isomeriske Tinsyrer 449.
Adolph Hannover, Om Bygningen og Udviklingen af Skjæl og Pigge hos Bruskfisk tilligemed udførligere Beskrivelse af tvende herhen hørende Former. Med 4 Kobbertavler 483.
C. C. Ring, Om Fugtighedens Bevægelse i Jordbunden. Med indtrykte Træsnit og 1 lithographeret Tavle 531.
A. S. Ørsted, Om en særegen, hidtil ukjendt Udvikling hos visse Snyltesvampe og navnlig om den genetiske Forbindelse mellem Sevenbommens Bævrerust og Pæretræets Gitterrust. Med 3 Kobbertavler 563.