Digte 1860/Den største Konst

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Th. Gandrup Kjøbenhavn


E Bøgh Digte 1860.djvu E Bøgh Digte 1860.djvu/7 98-99

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Den største Konst.
Jeg vilde forbedre Verden engang —
Jeg lærte Enhver, som var i Trang
hvorledes han kunde fortjene sit Brød
og undgaae Kummer, og Jammer og Nød;
jeg lærte de Kæmpende Midler, hvorved
de kunde vinde Forsoning og Fred;
jeg lærte den vilde, heftige Mand,
hvordan man kan dæmpe sin Vredes Brand;
jeg lærte de Fejlende, Store og Smaa,
hvorledes de skulde til Maalet naae —
og jeg havde Held overalt paa Færden.
Jeg prækede vistnok aldeles omsonst,
men jeg havde sikkert forbedret Alverden,
hvis jeg havde kunnet een eneste Konst —

en Konst, som kun synes saa simpel og lille —
Jeg kunde ej lære de Godtfolk: at ville.

Derfor har jeg opgivet Sagen. Jeg troer
den Konst er endogsaa Vorherre for stor.
Selv Verdens Skabelse, maa vi erindre,
som Konst betragtet er meget mindre,
thi dertil havde han Ordet: „Bliv!“ —
Den „ville“ har sletintet Imperativ!