Digte 1860/I Gallop

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Th. Gandrup Kjøbenhavn


E Bøgh Digte 1860.djvu E Bøgh Digte 1860.djvu/7 143-145

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

I Gallop.
 Kom Du herhen
 til mig, min Ven!
 Her kan vi observere
 det hele Bal;
 i Krogen skal
 ej Sværmen os genere.
Her kan vi sidde luunt og godt
og skumle over Stort og Smaat,
nu spiller just Orchestret op:
I Gallop! I Gallop! I Gallop!

 Langs Væggen her
 i Række seer
 man Byens fagre Piger.
 Ej sandt? —— Her var
 en smuk Bazar,
 ifald man nu var Frier.
See Skuldre, Arme — Herregud,
hvor net det Alt er stillet ud! —
Og rivende det gaaer. Hop, Hop!
I Gallop! I Gallop! I Gallop!


 See nu kun til
 et lystigt Spil!
 See, hvor der concurreres!
 Blondinen hist
 det gjælder vist —
 Ja, hun skal engageres.
Hun halter lidt; men Bagatel!
Med tyve Tusind gaaer det vel. —
Der seer Du, hvor det gaaer: Hop, hop!
I Gallop! I Gallop! I Gallop!

 Den Cavalleer,
 som hist Du seer —
 Han med de mørke Miner —
 paa dette Bal
 kun dandse skal
 med Tanter og Cousiner,
Ak, ingen Rigsdag kan befrie
ham for det fæle Hoveri.
Han maa, han skal deran — Hop, hop!
I Gallop! I Gallop! I Gallop!

 Der svinge To
 omkring — Jo, jo!
 Det er en Mand i Staten,
 heel alvorsfuld
 og godt ved Huld —
 fem Alen i Qvadraten.

Og Damen der — Nej Hilledød!
hvor varm og rød og snørt og sød!
Plads, Plads! for Himlens Skyld! Hop, hop!
I Gallop! I Gallop! I Gallop!

 Hor, siig mig nu,
 begriber Du,
 hvorfor de Godtfolk slide
 og slæbe saa,
 og svede saa —
 og det ved Midnatstide? —
Min Bedste, bryd Dig ej om Sligt!
Du er jo gift, og Du har Gigt
Lad dem kan dandse. Hop, hop, hop!
I Gallop! I Gallop! I Gallop!