Digte 1860/Præludium

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Th. Gandrup Kjøbenhavn


E Bøgh Digte 1860.djvu E Bøgh Digte 1860.djvu/7 129-130

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Præludium
 Kom, her
 Enhver
 som Skjæmtesang vil høre;
 Frygt cj
 at jeg
 skal fylde Eders Øre
med Triller og med høje Spring —
Jeg synger Smaating blot;
de store musikalske Ting,
de gaae saa sjeldent godt.
 Yndige Damer! Gjør mig kun den Ære
at tage Plads — Det kan De gjøre trygt!
At jeg ej synger smukt, det kan vel være,
men jeg skal ikke synge noget Stygt!
 Kom hid,
 og sid
 Hr. Pastor ved min Side!
 Ej skal
 Moral
 og Tro det Mindste lide.

Jeg skal ej dadle noget Godt,
ej plette noget Reent.
Mit Skjæmt er aldrig bitter Spot —
det er ej ilde meent!

 Om Kamp
 og Damp,
 om Bomber og Granater,
 om Flag
 og Slag
 og tappre Landsoldater,
om Sejrens Fryd og Ærens Dag
jeg tier stille; thi
engang var Det en Modesag —
men nu er det forbi!
 Psalmer og fromme aandelige Sange
klinge jo smukt — især til Orgelspil ——
Gjerne jeg synger dem, men jeg er bange
at ej min Stemme passer ret dertil.
 Nei hør
 saa før
 paa nogle simple Viser,
 lidt Fjas
 og Spads,
 maaskee et Par Betiser.
En halv Snees Sange gaaer Vel an? —
Jeg synger altsaa ni;
thi — tag tiltakke om De kan! —
den første er forbi.