Mangors Kogebog for smaa huusholdninger/Kager, som bages i Jern

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


Kager, som bages i Jern.[redigér]

Dertil behøves ikke Gløder, men naar der er rask Ild i smaat hugget Brænde og Tørv, lægges Jernet tæt derover. Førend man begynder at bage, maa Jernet være hedt og smurt med koldt Smør i en Pose. Førend den færdige Kage tages af Jernet, skrabes dette med en Kniv om Kanten, for at den brændte Deig, som mulig findes udenpaa, ikke skal følge med Kagen; herved kan man som oftest undgaa at beklippe Kagerne. Naar Deigen til den ny Kage er lagt i Jernet, vendes dette, saa at den Side, som før laa ned til Ilden, nu vender op; forsømmes dette, bliver Kagen let for brun paa den ene Side. Naar man holder op at bage, lægges et Stykke graat Papir, gjennemtrukket af simpel Olie, inden i Jernet, som ikke maa skures indvendig.

Haarde gode Raad.[redigér]

1 Pund Meel, ½ Pund (50 O.) Smør, 4 Æg og ½ Pund (50 O.) Puddersukker æltes til en haard Deig, hvoraf et lidet Stykke lægges paa Midten ag Jernet og bages. Jernet maa smøres til hver Kage. Heraf bliver 24 Kager.

Tynde gode Raad.[redigér]

1 Pund Meel og ¾ Pund (75 O.) Puddersukker røres med 3 Æg og 3 Pægle Fløde til en tyk Pandekagedeig. Man kan tage Melk istedetfor Fløde, men da kommes lidt smeltet Smør i Deigen. De bages som Foranførte. Heraf bliver 30.

Krumkager.[redigér]

¼ Pund (25 O.) Meel, ½ Pund (50 O.) Sukker, ¼ Pund (25 O.) Smør, som afklares, 4 Æg og omtrent 3 Pægle Melk røres vel og bage. Jernet behøver ei at smøres med Smør til hver Kage, som, idet den tages af Jernet, dreies som et Kræmmerhus. 1½ Pægel Fløde pidskes til Skum, hvoraf der kommes en Skeefuld i hver Kage og derovenpaa en lille Theskee Syltetøi. Skummet maa først kommes i Kagerne, lige før de skulle bruges, da de ellers blive bløde; man kan ogsaa komme Syltetøi paa et Fad, lægge Skummet derpaa og ombyde de tilligemed Kagerne. Heraf bliver omtrent 70 Kager.

Krumkager uden Smør.[redigér]

½ Pund (50 O.) Meel og 6 Lod (19 O.) Puddersukker udrøres med 3 Pægle nymalket Melk. De bages og behandles ligesom Foranførte, kun at Jernet til disse smøres med Smør til hver Kage, og at Deigen, dersom den under Bagningen bliver tykkere, fortyndes med Melk. Heraf bliver omtrent 40 Kager, som ere meget gode. De kummes over en Rulle eller dreies til Kræmmerhuse og spises med Flødeskum ligesom Ovenstaaende.

Vafler af Fløde.[redigér]

1 Pot Fløde pidskes til Skum; naar dette stedse tages oven af, bliver lidt Tyndt tilbage, hvori røres ¾ Pund (75 O.) Meel. Skummet kommes deri med lidt hvidt Sukker og 4 pidskede Æggehvider; Jernet smøres af og til, og Kagerne bages lysebrune. De bliver lige gode, enten Fløden er sød eller sur, eller man tager Halvdelen af hver Slags. Æggehviderne kunne undværes. Heraf bliver omtrent 18.

Vafler.[redigér]

½ Pund (50 O.) Smør afklares og røres, indtil det er stift, deri røres 8 Æggeblommer, 1 ad Gangen, ½ Pot Fløde og ½ Pund (50 O.) Meel; kun de 5 Hvider pidskes til Skum og kommes deri, naar man begynder at bage, Jernet smøres af og til. Heraf bliver omtrent 18. Smørret kan ogsaa udvaskes og røres til Fløde, deri røres 4 Æggeblommer, ½ Pund (50 O.) Meel, ½ Pot lunken Melk og de pidskede Hvider. Jernet smøres da til hver Kage.