Opfindelsernes Bog bind I

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


OPFINDELSERNES BOG.


EN OVERSIGT
OVER

Menneskets kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa Videnskabens, Kunstens,
Industriens og Handlens Omraade fra tidligste Tid til vore Dage.

Under Medvirkning af en større Kreds ansete Fagmænd,

redigeret af
ANDRÉ LÜTKEN.


Første Bind.
Med 466 større og mindre i Texten trykte Afbildninger.


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.
(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)
THIELES BOGTRYKKERI.
1877.


Indhold[redigér]

Menneskeslægtens kulturhistoriske Udvikling.
Jorden som Opholdssted for levende Væsner. 1.
Menneskets Oprindelse. 5.
Menneskeslægtens Alder. 8.
Menneskeslægtens Hjemsted. 13.
Arternes Dannelse. Menneskeracer. 14.
Aktive og passive Folk. 20.
Den aktive og den passive Races Udbredelse. 23.
De menneskelige Drifter som Anledning til de første Opfindelser.
Næringsmidler. Benyttelse af Ilden. 29.
Jagt. 37.
Berusende Drikke. 44.
Boliger. 50.
Telte. 51.
Faste Boliger og Pælebygninger. 53.
Bygningsmaterialet. 58.
Klædedragt. 60.
Pynt. 64.
Tatovering. 68.
Moden. 75.
Redskaber og deres Tilvejebringelse. 78.
Vaaben. 79.
Stenalderen. 84.
Broncealderen. 88.
Jernalderen. 95.
Værktøj. 106.
Kar. 106.
Bygningskunsten og de tekniske Kunster.
Indledning. 111.
Forberedende Skridt i Bygningskunsten. 113.
Ornament. 119.
Bygningskunsten hos Folkeslag med mere stabil Natur. 120.
Bygningskunsten hos Amerikas ældste Indbyggere. 120.
Kineserne. 123.
Japaneserne. 124.
Bygningskunsten hos Folkeslag, hvis Kultur har forplantet sig videre. 124.
Indisk Bygningsstil. 26.
Ægyptisk Bygningsstil. 129.
Babylonisk Bygningsstil. 136.
Assyrisk Bygningsstil. 137.
Persisk Bygningsstil. 149.
De pelasgiske Folk. 144.
Den græske Bygningsstil. 149.
Den romerske Bygningsstil. 153.
Den ældste kristne Bygningsstil. 161.
Den byzantinske Bygningsstil. 164.
Sassanidernes Bygningsstil. 165.
Den romanske Bygningsstil. 166.
Den islamitiske Bygningstil. 172.
Den gothiske Bygningsstil. 176.
Renaissancen. 187.
Renaissancen udenfor Italien. 194.
Barokstilen. 195.
Den franske Revolutions Renaissance. 198.
Nutidens Bygningskunst. 200.
Den nyere Tids Ornamentik. 205.
Bygningskunstens Forhold til Kulturhistorien. 212.
Bygningskunsten i Danmark. 229.
Bygningskunsten i Norge. 254.
Bygningskunstens Teknik. 262.
Bygningsarbejdernes Virksomhed. 265.
Nye Materialier og Konstruktionsmaader. 270.
Indretningen af Vaaningshuset. 274.
Ventilation. 276.
Forskjellige Slags Boliger. 282.
Bygninger i Industriens Tjeneste. 291.
Bygninger i det offentlige Livs Tjeneste. 293.
Anlæget af Stæder.
Byernes Oprindelse. 296.
Gader. 298.
Pladser. 298.
Kloaker. 300.
Vandledninger. 301.
Gadebelysning. 305.
Gadernes Brolægning. 305.
Renholdelse af Gaderne. 308.
Papirfabrikationen.
Papirets Historie. 309.
Fabrikation af Papir. 318.
Tilvirkning af Papir ved Haandkraft. 333.
Maskinpapirfabrikationen. 336.
Pap. 342.
Papier-maché. 343.
Papirfabrikationen i Kina og Japan. 344.
Papirstatistik. 345.
Papirfabrikationen i Danmark og Norge. 346.
Skrivekunsten.
Skriftens og Skrivekunstens Historie. 348.
Skriftens Begyndelse. 350.
Billedskrift. 352.
Hällristninger. 358.
Begrebsskrift. 361.
Hieroglyfer. 364.
Lydskrift. 364.
Bogstavskrift. 365.
Det ægyptiske Alfabet. 365.
Ægyptiske Skrivematerialier. 366.
Semiternes Skrift. 367.
Kileskrift. 367.
Runeskrift. 371.
Latinsk Skrift. 375.
Den middelalderlige Skrifts Historie. 376.
Chifferskrift. 380.
Stenografi. 389.
Stenografien i Danmark og Norge. 402.
Blindskrift. 412.
Bogtrykkerkunsten.
Bogtrykkerkunstens Opfindelse. 412.
Bogtrykkerkunstens Begyndelse. 414.
Tryk med bevægelige Typer. 418.
Den gamle Bogtrykkerkunsts Teknik. 430.
Skriften. 431.
Skriftstøbningen. 434.
Korrektur. 442.
Maskinhjælp ved Sætning og Aflægning. 444.
Presser. 447.
Hurtigpressen. 449.
Satinermaskinen. 464.
Farven. 465.
Stereotypi. 466.
Klicheer. 469.
Forskjellig Slags Tryk. 469.
Et Statstrykkeri. 471.
Bogtrykkerkunsten i Danmark. 474.
Sørensens Sættemaskine. 477.
Malling Hansens Skrivekugle. 479.
Bogtrykkerier i Danmark. 480.
Bogtrykkerier i Norge og Sverige. 481.
Felttrykkeri i Danmark. 481.
Xylografien.
Xylografiens Historie. 483.
Xylografiens Teknik. 486.
Illustrerede Værker. 491.
Kinesisk Bogtrykning. 492.
Surrogater for Xylografien. 495.
Træsnittet m. m. i Danmark. 499.
Kobber- og Staalstikkunsten.
Kobber- og Staalstikkunsten. 505.
Kobberstikkunstens Historie. 508.
Nielloarbejder. 509.
Kobberstikkunstens Teknik. 510.
Liniemaneren. 512.
Punkteringsmaneren. 515.
Rader- eller Ætsekunsten. 515.
Den sorte Kunst. 517.
Aquatintamaneren. 519.
Staalstikkunsten. 520.
Trykningen. 522.
Surrogater for Kobber- og Staalstik. 523.
Kobberstikkunsten i Danmark. 525.
Lithografien.
Lithografiens Historie. 528.
Lithografiske Stene og Presser. 538.
Lithografiens Kemi. 542.
Manererne. 545.
Gravermaneren. 548.
Ætsemaneren. 548.
Autografi. 549.
Zinkografi. 550.
Fotolithografi. 550.
Oliefarvetryk. 551.
Lithografien i Danmark. 552.
De grafiske Kunster i kombineret Anvendelse.
Maskiner. 555.
Fabrikation af Værdipapirer. 560.