Opfindelsernes Bog bind IV

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


OPFINDELSERNES BOG.


EN OVERSIGT
OVER

Menneskets kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa Videnskabens, Kunstens,
Industriens og Handlens Omraade fra tidligste Tid til vore Dage.

Under Medvirkning af en større Kreds ansete Fagmænd,

redigeret af
ANDRÉ LÜTKEN.


Fjerde Bind.
Med 220 større og mindre i Texten trykte Afbildninger.


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.
(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)
THIELES BOGTRYKKERI.
1879.


Indhold[redigér]

Kredsløbet i Naturen.
1.
De nyttige Bjergarter og Stenbryderen.
Indledende Bemærkninger. 6.
Jordens Udviklingshistorie. 7.
De geologiske Formationer. 11.
Bjergarternes økonomiske Betydning. 15.
Stenbryderens Værktøjer og Arbejdsmaade. 17.
Sprængning med Krudt. 20.
Tunnelboringer. 21.
Boremaskiner. 22.
Dagdrift og Grubedrift. 23.
De nyttige Bjergarter og deres An­vendelse. 25.
Porfyr, Melafyr, Basalt m. m. 27.
Kalksten. 32.
Serravezza, Massa og Karrara. 37.
Gibs og Alabast. Serpentin. 42.
Skifer. 44.
Sandsten. 47.
Jordbor og de borede Brønde.
Indledende Bemærkninger. 50.
Jordbor og Jordboring. 52.
Interessante Boringer. 60.
Grubedrift.
Indledende Bemærkninger. 67.
Grubedriftens Historie. 68.
Gedigne Metaller. Malmer. 74.
Malmernes Dannelse. 82.
Malmernes Formforhold. 84.
Malmernes Opsøgning og Brydning. 87.
Grubebrydningsmethoder. Stoller og Schakter. 90.
Afbygninger eller Drifter. 94.
Bygninger i Gruber. 99.
Markscheideren. 100.
Faring og Fordring. 101.
Ventilation. 105.
Belysningen. 109.
Grubearbejderen og Grubefelterne.
Indledende Bemærkninger. 115.
Bjergværker. 117.
Statistiske Meddelelser. 129.
Saltvindingen.
Saltets Betydning. 132.
Saltets Forekomst i Naturen. 133.
Vinding af Havsalt. 138.
Fremstilling af Salt af Saltkilder og Saltsoler. 142.
Saltvinding ved Bjergbrydning. 146.
Sænkværker. 156.
Borehuller til Vinding af Stensalt. 157.
Statistiske Meddelelser med Hensyn til Saltproduktionen. 158.
Borax og Borsyre. 159.
Vinding af de fossile Brændselsstoffer.
I. Stenkulsbrydningen m. m.
Indledende Bemærkninger. 165.
Dannelsen af de fossile Brændselsstoffer. 166.
Brydningen af de fossile Brændselsstoffer. 177.
Statistiske Meddelelser med Hensyn til Kulproduktionen. 185.
Svenske Stenkul. 185.
Exploderende Gasarter. 187.
Grubebrand. 189.
II Jordolie og Petroleumsboringer.
Slamvulkaner. 192.
Naftakilder. 194.
Jordolie. Petroleumsboringer. 195.
Jordoliens Oprindelse. 203.
Statistiske Meddelelser med Hensyn til Petroleumsproduktionen. 206.
Merskummets Vinding og Bearbejdelse.
Merskummets kemiske Sammensætning. 207.
Merskummets Forekomst. 207.
Merskumlignende Naturprodukter. 210.
Kunstigt Merskum m. m. 210.
Merskumsindustrien. 213.
Statistiske Meddelelser med Hensyn til Merskumsindustrien. 219.
Ædelstenene.
Indledende Bemærkninger. 220.
Ædelstenenes Forekomst. 222.
Diamanten. 223.
De største Diamanter. 229.
Korund, Rubin, Safir. 231.
Spinel. 232.
Sirkon, Beryl, Smaragd. 233.
Topas, Turmalin. 235.
Granat. 236.
Kryolit, Tyrkis, Opal. 237.
Lasursten. 238.
Malakit, Flusspat, Adular, Labrador. 239.
Bernsten eller Rav. 240.
Bjergkrystal. 241.
Agat. 244.
Ædelstenenes Slibning.
Indledende Bemærkninger. 246.
Diamantslibningen. 247.
Vulkaner.
Indledende Bemærkninger. 251.
Vulkanernes geografiske Udbredelse. 251.
Vulkanernes særlige Ejendommelig­heder. 253.
Hovedperioder under vulkanske Udbrud. 254.
Springkilder. 259.
Bekjendte Vulkaner. 260.
Jordskjælv. 267.
Kemiske Betegnelser, der ere forskjellige paa Dansk og Norsk. 277.
Benyttelsen af Raastofferne i Jordens Overflade.
Jordbruget i Almindelighed. 278.
De dyrkede Planters og Husdyrenes Oprindelse. 281.
Jordbrugets historiske Udvikling. 282.
Landbrugsstatistik. 291.
Agerjorden og dens Behandling.
Indledende Bemærkninger. 295.
Agerjordens Bearbejdning. 301.
Agerbrugsredskaber og -maskiner. 303.
Afgrøftningen. 322.
Vanding. 325.
Planterne og deres Dyrkning.
Planternes Ernæring. Gjødningsstoffer. 326.
Landbrugsstatik. 333.
Kulturplanterne og deres Dyrkning. 335.
Rodfrugter. 342.
Olieplanter og narkotiske Planter. 344.
Foderavlen. 348.
Husdyrbruget.
Indledende Bemærkninger. 352.
Statistiske Oplysninger. 354.
Kreatursygdomme. 356.
Husdyrenes Oprindelse, Udbredelse og Forædling. 356.
Hesten. 358.
Kvæget. 365.
Faaret. 372.
Svinet. 377.
Fjerkræavlen. 378.
Biavlen. 382.
Havekunstens Historie.
Haverne før Romerne. 385.
Romernes Haver. 387.
Middelalderens Haver. 391.
Renaissancens Haver. 392.
Rokokkotidens Haver. 395.
Den franske Havestils Haver. 395.
De landskablige Havers Fremkomst. 399.
Den danske Havekunst. 406.
Skoven, dens Benyttelse, Fredning m. m.
Indledende Bemærkninger. 409.
Skovens Indflydelse paa Sundheds­tilstanden. 410.
Skovens Udbredelse; Træarter. 411.
Danmarks Skove. 414.
Norges Skove. 415.
Sverigs Skove. 416.
Skovens Forvaltning. 417.
Skovens Fornyelse. 418.
Skovdriften. 420.
Skovens Fjender. 422.
Driftsplanen. 424.
Træernes Fordeling. 425.
Sortering og Opstabling af Træet. 426.
Transporten. 427.
Skovens Benyttelse.
Træets Bearbejdelse. 430.
Brænde og Trækul. 432.
Biprodukter af Skovbruget. 433.
Jagten.
Vildtets Inddeling og Forekomst. 436.
Vildtets Fredning. 437.
Jagthunde m. m. 438.
Jagtkunsten. 439.
Jagt paa Fuglevildt. 451.
Pelsjagt. 456.
Jagt paa Søfugle. 459.
Vandet og dets Skatte.
Indledende Bemærkninger. 463.
Havet og dets Kyster. 464.
Vandets og Luftens Strømninger. Havstrømninger. 466.
Vindene. 468.
Stormene. 470.
Havvandets Farve. 477.
Havets Frembringelser.
Muslinger, Østers og Østersavl. 480.
Perlemuslingen og Perlefiskeriet. 487.
Koralfiskeriet. 492.
Svampefiskeriet. 492.
Vinding af Tang. 494.
Det egentlige fiskeri.
Indledende Bemærkninger. 496.
Havfiskenes Betydning. 496.
Sildefiskeriet. 497.
Pilcharden, Brislingen, Sardellen. 498.
Kabliaufiskeriet m. m. 499.
Thunfiskeriet. 504.
Krabber og Hummer m. m. 506.
Skildpaddefangst. 506.
Fangst af Hvaler, Sæler og Hvalrosser.
Hvalerne og Hvalfangsten. 508.
Hvalfangerskibets Udrustning. 510.
Fangst af Sæler og Hvalrosser. 513.
Ferskvandsfiskeriet.
Indledende Bemærkninger. 514.
Laxefiskeriet. 516.
Størfiskeriet. 518.
Fiskeavlen (Piscikulturen).
522.