Opfindelsernes Bog bind VI

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning


OPFINDELSERNES BOG.


EN OVERSIGT
OVER

Menneskets kulturhistoriske Udvikling og Fremskridt paa Videnskabens, Kunstens,
Industriens og Handlens Omraade fra tidligste Tid til vore Dage.

Under Medvirkning af en større Kreds ansete Fagmænd,

redigeret af
ANDRÉ LÜTKEN.


Sjette Bind.
Med 176 større og mindre i Texten trykte Afbildninger.


FORLAGSBUREAUET I KJØBENHAVN.
(O. H. DELBANCO. G. E. C. GAD. F. HEGEL. C. C. LOSE.)
THIELES BOGTRYKKERI.
1880.


Indhold[redigér]

Det daglige Livs Kemi.
Indledende Bemærkninger. 1.
De organiske Elementer. 2.
Aarsager til Stoffets Organisering. 6.
Organiske Forbindelser. 8.
De organiske Syrer. 10.
De organiske Baser. 13.
Næringsstoffer. 16.
Formalning.
Indledende Bemærkninger. 19.
Malning. 19.
Møllens Indretning. 23.
Møllestenene. 28.
Valsemøller. 32.
Gryn. 33.
Bagning.
Indledende Bemærkninger. 34.
Mel og Brød i kemisk Henseende. 35.
Brød bagningen. 37.
Bagning med Gjær. 38.
Bagerovnen. 40.
Æltemaskiner. 42.
Sukkeret.
Indledende Bemærkninger. 43.
Rørsukkeret. 45.
Druesukkeret. 47.
Sukkerforbruget. 49.
Sukkerets Historie. 49.
Sukkerrøret. 50.
Roesukkeret. 54.
Sukkerroens Sammensætning. 58.
Fremstillingen af Roesukkeret. 59.
Sukkersaftens Rensning. 62.
Filtreringen. 63.
Afdampning m. m. 65.
Raffineringen. 71.
Ahornsukker. 72.
Sorghumsukker. 73.
Palmesukker. 73.
De Drikke, vi tilberede ved Paagydning.
Kaffe, The og Kakao.
Indledende Bemærkninger. 75.
Kaffe.
Kaffens Historie. 76.
Kaffetræet. 78.
Kaffeplantager. 78.
Kaffesorterne. 81.
Kaffens Virkninger. 82.
Kaffens Tilberedning. 83.
Kaffeforbruget. 84.
Kaffesurrogater. 84.
The.
Den kinesiske The. 85.
Thebuskens Natur og Dyrkning. 86.
Bladenes Afplukning og videre Behandling. 87.
Thebladets kemiske Sammensætning. 90.
Theens fysiologiske Virkninger. 91.
Theforbruget. 92.
Erstatningsmidler for The i andre Lande. 92.
Kakao og Chokolade.
Kakaotræets Dyrkning. 94.
Kakaobønnernes Behandling. 95.
Kakaobønnen. 96.
Chokolade. 97.
Tobaken og andre narkotiske Nydelsesmidler.
Tobak.
Indledende Bemærkninger. 100.
Kulturhistoriskt. 100.
Tobakspiber og Tobaksdaaser. 105.
Tobaken og Tobaksavlen. 107.
Tobakens kemiske Bestanddele. 102.
Tobakens Tilberedning. 105.
Røgtobak. 106.
Cigarfabrikationen. 108.
Snustobaken. 100.
Skraatobaken. 102.
Tobaksforbruget. 102.
Opium.
Indledende Bemærkninger. 105.
Opiumets kemiske Bestanddele. 108.
Haschisch. 109.
Humle. 130.
Koka. 132.
De gjærede Drikke.
Brændevinslbrænding og Sprittilvirkning.
Indledende Bemærkninger. 133.
Alkoholen. 138.
Biprodukter ved Spritgjæring. 139.
Fuseloliens Sønderdelingsprodukter. 140.
Æther. 141.
Spritberedningen. 142.
Beredning af Malt. 144.
Mæskning. 144.
Mæskens Gjæring. 146.
Destillationsapparaterne. 146.
Kolonneapparater. 150.
Rektifikation af Sprit. 152.
Spritberedning af Ris, Hestekastanier, Roer m. m. 153.
Brændevinsforbruget. 156.
Likørtilvirkningen. 156.
Vinen.
Indledende Bemærkninger. 158.
Vindruen. 159.
Druearter. 160.
Druens Bestanddele. 163.
Presning og Lagring. 163.
Vinforøgelse ved Kunst. 167.
Vinens Lagring. 170.
Vinens Sammensætning. 173.
Mousserende Vine. 173.
Vinproduktionen. 176.
Frugtvin. 176.
Bærvine. 176.
Kunstige Vine. 177.
Øllet og Ølbryggeriet.
Indledende Bemærkninger. 178.
Ølforbruget. 180.
Øllets Tilberedning. 180.
Urtens Kogning. 184.
Urtens Gjæring. 185.
Øllets Bestanddele. 188.
Pressegjær. 190.
Eddike.
Eddikefabrikationen. 192.
Krydderier.
Indledende Bemærkninger. 195.
Peber. 197.
Muskatnød. 199.
Kanel. 202.
Kardemomme. 203.
Ingefær. 204.
Vanilie. 204.
Laurbærblade. 205.
Opløselige Krydderier. 206.
Forfalskninger. 206.
Droguer og Medikamenter.
Indledende Bemærkninger. 208.
Historiske Notitser. 209.
Droguernes Indsamling og Beredning. 210.
Medikamenter. 215.
Giftene.
Indledende Bemærkninger. 218.
Historiskt. 218.
De forskjellige Slags Gifte. 221.
Kjødet og dets Anvendelse som Næringsmiddel.
Indledende Bemærkninger. 231.
Kjødets kemiske Bestanddele. 234.
Kjødextrakt, hermetisk Henkogning m. m. 237.
Anden nyttig Anvendelse af Dyrelegemerne. 244.
Sæbefabrikationen.
Indledende Bemærkninger. 248.
Olier og Fedt. 249.
Glycerinet. 252.
Sæbe. 253.
Fremgangsmaaden ved Sæbefabrikationen. 254.
Sæbesydningen. 255.
Udsaltningen. 255.
Undersøgelse af Sæben. 257.
Kalisæbe. 259.
Olie- og Harpixsæber. 259.
Lysfabrikationen.
Indledende Bemærkninger. 262.
Lystilvirkningens Historie. 262.
Fremstillingen af Stearinsyre. 265.
Voxet. 269.
Parafinet. 270.
Vægen. 270.
Lysenes Formning. 271.
Voxlys. 273.
Ætheriske Olier og Parfumer.
Indledende Bemærkninger. 276.
De ætheriske Olier. 278.
Fremstillingen af ætheriske Olier 279.
De ætheriske Oliers Egenskaber og Sammensætning. 281.
Forfalskninger. 285.
Parfumetilvirkningen. 286.
Kunstig Belysning. Lamper.
Indledende Bemærkninger. 289.
Fotometrien. 289.
Forskjellige Lysstoffers Værdi. 291.
Lysende og ikke lysende Flammer. 292.
Lamper. 293.
Væger. 294.
Lampeglasset. 295.
Forskjellige Konstruktioner af Lamper. 296.
Gasbelysning m. m.
I. Gas i Luftform.
Indledende Bemærkninger. 304.
Historie. 304.
Fremstilling af Belysningsgas. 308.
Raamaterialet. 308.
Koaks. 309.
Belysningsgassens Sammensætning. 310.
Gasometret. 317.
Gasledningen. 318.
Gasmaaleren. 319.
Brænderne. 319.
Klinkerfues' Gastænder. 320.
Gasflammer, der brænde med ren Ilt 321.
Gas af Brænde, Tørv m. m. 322.
align=right |els Stenolieapparat. 323.
Gasbelysningens økonomiske Betydning 325.
Komprimeret Gas. 327.
II. Belysningsgas i fast og flydende Form.
Tilvirkningen af Tjære. 331.
Destillation af Tjæreolierne. 332.
Parafinet. 335.
Naftalinet. 335.
Trætjære. 336.
Opvarming og Ventilation.
Indledende Bemærkninger.

310.

Kaminer. 342.
Principet for Forbrændingen paa Ildstedet. 343.
Skorstenen. 344.
Risten. 346.
Ovnene. 347.
Ovne med langsom Forbrænding. 350.
Centralopvarming. 356.
Opvarming med Gas. 362.
Ventilation. 364.
Harpix, Fernis Og Lak.
Indledende Bemærkninger. 369.
Haarde Harpixer. 371.
Kopal. 373.
Gummilak. 374.
Guajakharpix. 375.
Balsamerne. 377.
Gummiharpixerne. 380.
Gummiarter. 380.
Fernisser. 383.
Segllak. 386.
Kit. 389.
Kautschuk og Guttaperka.
Indledende Bemærkninger. 390.
Kautschuk. 390.
Forarbejdning af Kautschuk. 396.
Vulkaniseret Kautschuk. 397.
Kautschuktilvirkningens Omfang. 400.
Guttaperka. 401.
Guttaperkas Rensning og Forarbejdning. 403.
Garvning og Limtilvirkning.
Indledende Bemærkninger. 406.
Dyrehuden. 408.
Rød- eller Barkgarvningen. 410.
Garvemidler. 413.
Garvningen. 414.
Hurtiggarvning. 416.
Tougning. 416.
Ruslæder, Saffian, Marokin m. m. 419.
Hvidgarvning. 419.
Semsgarvning. 420.
Minerallæder. 421.
Limkogning. 422.
Flydende Lim. 425.
Husblas. 425.
Blegning.
Indledende Bemærkninger. 426.
Bomuldsblegning. 429.
Uforbrændelige Tøjer. 439.
Lærredsblegningen. 440.
Eng- eller Sommerblegningen. 441.
Uldblegning. 442.
Blegning af Straa, Svampe m. m. 445.
Farverne og deres Beredning.
Indledende Bemærkninger. 448.
Tilvirkningen af Broncefarver. 451.
Jernfarver. 452.
Berlinerblaat. 453.
Tilvirkning af Blodludsalt. 454.
Blyfarver. 461.
Blyhvidt. 462.
Surrogater for Blyhvidt. 466.
Krompræparater. 467.
Kobberfarverne. 470.
Svovlmetaller som Farvestoffer. 474.
Antimoncinober. 475.
Ultramarin. 476.
Lakfarver. Karmin. 479.
Pastelstifter. 481.
Blyantspenne. 482.
Blæk.
Blækkets Hovedbestanddele. 486.
Mærkeblæk. 488.
Sympathetisk Blæk. 489.
Lithografisk Blæk. 489.
Farvning.
Indledende Bemærkninger. 490.
Farvekunsten. 494.
Farvestoffer fra Dyreriget. 494.
Farvestoffer fra Planteriget. 496.
Galæble. 504.
Mineralske Farvestoffer. 505.
Kemiske Farvestoffer. 506.
Tjærefarverne. 506.
Anilinfarver. 507.
Karbolsyrefarver. 510.
Naftalinfarver. 510.
Anthracenfarver. 510.
Murexid. 513.
Farvestoffets Forbindelse med Tøjet. 513.
Bejtserne. 514.
Bejtsernes Befæstelse. 515.
Den praktiske Fremgangsmaade ved Farvningen. 516.
Tøjtrykning.
Indledende Bemærkninger. 526.
Tøjtrykningens Historie. 526.
Fremgangsmaaderne ved Tøjtrykning 530.
Haandtrykning. 531.
Perrotintrykning. 532.
Valsetryk med Maskine. 533.
Trykfarverne. 536.
Trykning. 537.
Trykning af Uldtøj. 540.
Trykning af halvuldent Tøj. 541.
Silketrykning. 541.
Tøjtrykningens nationaløkonomiske Betydning. 542.
Tilvirkning af Tapeter og Voxdug.
Indledende Bemærkninger. 544.
Tapettilvirkningens nuværende Standpunkt. 548.
Farvet Papir. 554.
Kunstlovene for Tapetmønstrene og Tapetdekorationen. 555.
Farverne i Mønstret. 559.
Farvernes Forandring ved kunstig Belysning. 560.
Tapeter som Dekorationsmiddel. 562.
Tapettilvirkningens Teknik. 569.
Farver. 569.
Mønstrets Trykning. 573.
Tilvirkningen af Voxdug.
Indledende Bemærkninger. 576.
Fremstillingen af Voxdug. 577.
Trykningen. 578.
Fotografi.
Indledende Bemærkninger. 581.
Papirets Albuminering. 591.
Kopieringsrammer. 592.
Klorsølvpapiret. 593.
Fremkaldere. 594.
Fotografier uden Sølvsalte. 596.
Kulfotografi. 597.
Fotografiske Trykkemethoder. 599.
Fotografien i Xylograflens Tjeneste. 605.
Farvefotografier. 606.
Uranbilleder. 606.
Pannotypi. 608.
Emulsion. 608.
Kollodiumemulsion. 610.
Gelatineemulsion. 610.
Fotografien i Videnskabens Tjeneste. 612.
Solarapparatet. 614.