Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/133

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

begge Endossenter. Samtlige Endossenter erhverve med Vexlen Remittentens Rettigheder, og overfor samtlige deres Eftermænd ere de ifølge, g 13 forpligtede som Debitor efter Vexelret. En eneste Undtagelse fra denne Regel indeholder Forord. i sin g__.14, idet den nemlig bestemmer, at den, »der kjøber en Vexel for en Andens Regning, og endosserer den til denne, bliver Vexeldebitor til alle følgende Endossenter; men ikke til den, for hvis Regning han har kjøbt den, med mindre ban har paataget sig at staae Delcredere.« Denne Undtagelse har dog i Virkeligheden meget lidt at betyde.

e) Præsentanten (der Pråsentant, the holder) kaldes den Person, som foreviser Vexlen for Trassaten, for efter Omstændighederne enten at erholde den accepteret eller betalt. Forord. § 19 siger, at den blotte lhændeh av el se af Vexlen er nok til at fordre samme accepteret. Derimod skal den, der forlanger Vexlen betalt, ifølge g^Q.have Ret til at inddrive Beløbet, hvilket med andre Ord vil sige, at Vexlen paa behørig Maade skal være endosseret til ham.

5. Om Vexleia Indhold.

Vexelforordningen giver i sin g 1 følgende Definition af en trasseret Vexel: En trasseret Vexel er et Document, hvorved Udstederen (Trassentenl, under udtrykkelig Benævnelse af Vexel, forpJigter_.sig til ved en anden (Trassaten) og paa et andet Sted at lade udbetale en vis Pengesum til den, der med behørig Adkomst har Ducumentet i Hænde.

Foruden det som heraf fremgaaer, indeholdes i forskjellige andre gg Bestemmelser med Hensyn til Indholdet, og vi skulle nu her fremstille Alt i den Orden, hvori det forekommer i Vexlen.