Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/157

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


11. Om Nodadresser. i *j

En Nødadresse er en Paategning ved Foden af Vexlens Forside, der gaaer ud paa at opfordre en Anden end den, Vexlen er trukket paa, til at acceptere eller betale den, saafremt Trassaten skulde nægte det (see Formular Nr. 7). Denne Paategning skeer med de Ord: »1 Nødstilfælde hos Herr A. B. for C. D.« (im Nothfall bei dem Herrn A. B. filr C. D., in case of need with Mr. A. B. for C. D.). Den, til hvem Nødadressen er stilet, kaldes Adressat.

Hensigten med Nødadressen er den, at sikkre Vexlen Antagelse, selv om den, paa hvem den er trukken, skulde nægte det, og dette kan ligge i enhver Vexeleiers Interesse, da han paa denne Maade undgaaer at faae Vexlen retourneret, hvilket under alle Omstændigheder er ubehageligt, og ofte kan være høist ubeleiligt. Naar Vexlen kommer tilbage, skal den nemlig strax indløses, om der end er lang Tid til Forfaldsdagen. Ikke alene Trassenten, men ogsaa Endossenterne, forsyne derfor hyppigt Vexlen med Nødadresser, og da der saaledes kan tænkes ligesaa mange Nødadresser paa en Vexel, som der findes Endossenter plus Trassenten, er en Bestemmelse om, hvorledes Vexeleieren har at forholde sig, naar han skal vælge imellem flere Adressater, nødvendig. En saadan findes i g 37, som siger: »Dersom Vexlen er forsynet med Nødadresser, saa er Vexlens Ihændehaver, i Tilfælde af at Trassaten nægter Accept, pligtig at lade Vexlen præsentere for den eller de Personer, som i saa Henseende ere opgivne. Er der flere Nødadresser, bør den foretrækkes, som gaaer ud paa at acceptere for Trassenten, og derefter den, i hvis Følge Accept skulde gives for den tidligste Endossent. (Saafremt den eller de, til hvem Vexlen saaledes er adresseret, nægter Accept, bliver