Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/161

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Vexlen kan see, for hvis Regning der er interveneret, da det maa være af stor Vigtighed for Intervenienten at kunne oplyse dette. Forord. g 43 siger ogsaa: »Intervenienten bør altid ved Acceptationen bemærke, for hvis Regning han accepterer; ellers antages det at være foi Trassentens.«

Endnu en Indrømmelse er der gjort Intervenienten, hvorved hans Forhold til Vexlen dog bliver noget forskjelligt fra Acceptantens. Denne er nemlig, som vi andetsteds have berørt, uigi enkajdeJig forpligtet til at betale Vexlen, naar han først har forsynet den med sin Accept, hvorimod Intervenienten kan blive løst fra sin Forpligtelse, naar Trassaten senere tilbyder sig at acceptere. § 42 bestemmer nemlig: »Saafremt Trassatus, efterat Vexlen er bleven protesteret og siden accepteret pr. onore, endnu vil acceptere den i Overeensstemmelse med dens Indhold, saa bør Acceptanten pr. onore, saavelsom Præsentanten lade dette skee, og den første udslette sin Accept, medmindre der alt om det Passerede er meddeelt Efterretning til nogen af dem, som ved Vexlen ere interesserede.«

De i Vexlen interesserede Personer blive, naar Vexlen er indfriet pr. Intervention, fri for ethvert Ansvar, saafremt den er interveneret for Regningen af deres Formænd. I modsat Fald ere deres Forpligtelser uforandrede, kun med den i sig selv intetsigende Forskjel, at de, foruden som altid at hæfte overfor deres Eftermænd, tillige ere forpligtede overfor Intervenienten, saaledes som fremgaaer af den nys citerede g 40.

13. Om domicilerede Yexlel./ Jt ^ V, 5 <P"

For Trassenten af en Vexel er det altid af Vigtighed, at den, paa hvem han trækker, er bosiddende paa en Plads, der idetmindste har nogen Betydning i Handelsverdenen; thi ellers vil det falde ham meget vanskeligt at