Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/88

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Sammenligning af andre Landes. Vi skulle derfor her nærmere omtale dette System. Grundlaget er 1) Længdemaalet, som benævnes »Metre« og er Hig To,oéoiooo af Afstanden mellem Nordpolen og Æqvator (eller dog rettere 443,296 Pariser-Linier), 2) Jordmaalet (Flademaalet) benævnes »Are«, hvorved forstaaes en Qvadrat, der er 10 Metres lang og 10 Metres bred, 3) Hulmaalet (Fndholdsmaalet), der er det samme for saavel tørre som flydende Varer, kaldes »Litre« og er Hig ^go- Kubikmetre, 4) Vægten kaldes »Gram«, som er -jJ^ af Vægten af 1 Litre destilleret Vand. Decimal-Overafdelingerne betegnes i alle Tilfælde ved Tilføielser, hentede fra græske Talord, nemlig:

Deka for det lOfoldige, Hekto for det lOOfoldige.

Kilo » » 1000 » Myria » » 10,000 »

Derimod betegnes Underafdelingerne ved Tilføielser hentede fra de latinske Talord, nemlig: Deci Centi jfa. Milli

Altsaa er exempelviis: 1 Myriametre = 10,000 Metres. 1 Hektare = 100 Ares. 1 Decilitre = ^ Litre. 1 Kilogram = 1000 Grammer.

2. Kongeriget Danmarks Maal- og Vægtforhold.

Længdemaal. 1 Fod (') er 12 Tommer (") a 12 Linier ("')• Ved Landmaaling inddeles Foden i 10 Tommer å 10 Linier. — 1 Alen er 2 Fod og inddeles i 4 Qvarteer a 4 Sextendedele. — 1 Favn er 3 Alen. 1 Kabellængde er 100 Favne. — 1 Rode, der bruges ved Landmaaling, er 5 Alen. — 1 Landmiil er 12000 Alen (14,7 s i — 1 Meridiangrad). — 1 Sømiil er 11820 Alen (14,979 = 1 Meridiangrad).

Flademålt. 1 Qvadrat (□) Miil er 144,000,000 □ Alen I— 10,285f Td. Land).