Side:Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret.pdf/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

16

3) filmværker, hvis producent har sit hovedsæde eller er bosat i det danske rige,
4) bygningsværker, som er beliggende i det danske rige, og
5) kunstværker, som er indføjet i bygninger eller anlæg i det danske rige.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 2, anses samtidig udgivelse at have fundet sted, såfremt værket efter udgivelse i et andet land inden 30 dage udgives i det danske rige.
Stk. 3. Ved anvendelsen af stk. 1, nr. 3, anses, når andet ikke er oplyst, den som producent, hvis navn på sædvanlig måde er angivet på filmen.
Stk. 4. Bestemmelsen i § 38 gælder for værker af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller bosat i Grønland.
Stk. 5. Bestemmelsen i § 64 gælder for offentliggørelser eller udgivelser, som er foretaget af

1) personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller bosat i Grønland, eller
2) selskaber, der har hovedsæde i Grønland eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 6. Bestemmelserne i §§ 73-75 gælder for ethvert værk.

Andre rettigheder

§ 86. Bestemmelserne i § 65 gælder for

1) fremførelser, som har fundet sted i det danske rige eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og
2) fremførelser, der er gengivet på lydoptagelser, som beskyttes i henhold til bestemmelsen i stk. 2.

Stk. 2.Bestemmelserne i § 66 gælder for

1) lydoptagelser, der har fundet sted i det danske rige eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
2) lydoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i det danske rige eller i et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og
3) lydoptagelser, der er fremstilles af selskaber, som har hovedsæde i det danske rige eller i et land inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 67 gælder for

1) billedoptagelser, der har fundet sted i Grønland eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,
2) billedoptagelser, der er fremstillet af personer, som er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller bosat i Grønland, og
3) billedoptagelser, der er fremstilles af selskaber, som har hovedsæde i Grønland eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske

Samarbejdsområde.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 69 gælder for |valign=top|1)||radio- og fjernsynsudsendelser, som har fundet sted i det danske rige, og
|- |valign=top|2)||radio- og fjernsynsforetagender, der har hovedsæde i det danske rige. |} Stk. 5. Bestemmelsen i § 70 finder anvendelse på |valign=top|1)||fotografier fremstillet af personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller bosat i Grønland, og |valign=top|2)||fotografier, som er indføjet i bygninger eller anlæg i Grønland eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. |} Stk. 6. Bestemmelsen i § 71 gælder for kataloger m.v., som er fremstillet af

1) personer, der er statsborgere i eller bosat i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller bosat i Grønland, eller
2) selskaber, der har hovedsæde i Grønland eller i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på pressemeddelelser som nævnt i § 72.

Særlige bestemmelser om radio- og fjernsynsudsendelser via satellit

§ 87. Radio- og fjernsynsudsendelser via satellit anses for at finde sted i det danske rige, hvis de programbærende signaler, som er bestemt til modtagning af almenheden, under et radio- eller fjernsynsforetagendes kontrol og ansvar her i landet indføres i en ubrudt sendekæde, der leder til satellitten og ned mod Jorden.
Stk. 2. Udsendelser via satellit anses også for at finde sted i det danske rige, hvis indførelsen i sendekæden sker i et land, som ikke er medlem