Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

19

En Mand med en smuk og coquet Kone taber enhver Ret til at tale om sin Ægtehalvdeel. Han maa lade sig nøie med en langt mindre Brøk.
Fruentimmerne ere Fugle, der fælde flere Gange daglig. Hjemme ere de Stære, ude Paafugle og under fire Øine med den Udvalgte ere de kurrende Duer.
Fruentimmerne ere malede Billeder udenfor Huset, lydende Bjelder i deres Værelse, Havgasser i deres Kjøkken, Helgene, naar deres Tunge saarer dybest, Furier, naar de selv blive saarede, Skuespillerinder ved deres Gjerning og flinke Arbeidersker i deres Seng.
Fruentimmerne tage om Dagen deres Mænds Penge og om Natten deres Liv.
Det gaaer med Fruentimmerne som med Rødløg, man græder, naar man nyder dem, men nyder dem alligevel.