Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/23

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

21

staaelse. I dette Capitel ere alle Fruentimmer Jyder for vor Herre.
For Processyge kan man ikke med Rette beskylde dem. Thi de forlange sjelden Anstand, indgaaer gjerne Forlig og finde sig med stor Lethed i det Uundgaaelige, selv om de skulle ligge under derved.
Unge Piger ville beleires som en Fæstning efter alle Kunstens Regler, unge Enker tages som en Skandse med Bayonnetten. Men er Pladsen først taget, opdager Seirherherren snart, at den ikke frembyder de belovede Fordele.
Kunde man slutte fra Tyrker og Mormoner, skulde man rigtignok troe, at Fruentimmerne ikke vare et saadant Onde, som vi paastaae, eftersom de ikke synes at kunne faae Nok af dem, men vi skulle ikke misunde dem, thi hos os har mangen brav Mand sandelig allerede nok i den ene.