Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/24

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

22

En gammel Pebersvend kan dog endnu gjøre nogen Gavn heri Verden; men en gammel Jomfru er ganske tilovers; hun ligner Ukrudtet i Et og Alt, undtagen i Frugtbarheden.
Saalænge Damerne ere Unge, tage de mod Cour og slaae Øinene ned; men ikke saasnart er Ungdommen forbi, før de spærre Øinene op for at opspore de Unge, som tage mod Cour.
Det er en Eiendommelighed ved Qvindekjønnet, at det anseer det for nopdragent, naar man spørger dem om deres Alder. Vi raade derfor vort eget Kjøn til for Fremtiden, istedetfor at spørge, hvor gammel et Pigebarn er, at spørge hende, hvor ung hun er; saa hjælper det. Denne Fruentimmernes Modbydelighed for at blive mindet om deres Alder er saa indgroet hos dem, at man snarere kan spørge en Mand om, naar han skal døe, end et Fruentimmer om, naar hun blev født.
En Dreng løber allerede omkring i sit andet Aar, hvorimod en Pige ofte bliver siddende til ind i