Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/25

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

23

det 40de; og Fruentimmerne ere saa bange for at blive siddende, at de under alle Omstændigheder foretrække at blive liggende, naar de engang ere komne til at ligge som de ville.
Et Fruentimmer er som en Gaade. Saasnart den er opløst, bryder man sig ikke mere om den. Der er den samme Forskjel mellem at løfte og at forløste sig, som mellem at love og at forlove sig.
Vise Mænd have som Middel mod Kjærlighed raadet til ikke at kige efter Fruentimmerne. Det har imidlertid utvivlsomt været Theorikere. Praktikere raade tvertimod til at see dem godt efter i Sømmene.
Det er kun Grønskollinger eller Mænd, der kun ere gamle i Aar, men grønne i Erfaring, der lade sig lokke af et Sideblik, et Qvindeløfte; thi den, der troer paa Qvinden, pløier i Vandet ogsaa er i Sandet. Man kan ligesaa gjerne tage en Aal ved Halen som en Qvinde paa hendes Ord.
Ægteskaberne, siger man, blive sluttede i Himlen; maaskee, vi ville ikke bestride det. Men derimod troe vi at turde paastaae, at Ægteparret forlader denne Himmel, samtidigt med at det forlader Kirken; thi