Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

24

Ægteskabet, har en klog Mand sagt, er ikke Andet end den fælles Prolog til alle Tragedier.
Man har beskyldt Fruentimmerne for Mangel paa Taushed; det er Bagvaskelse; med deres Alder og smaa Eventyr kunne de tie som den bedste. I alle andre Henseender er det dem rigtignok saa vanskeligt at holde Tand for Tunge, at man kunde faae en billig Telegraph ved at opstille et Fruentimmer ved hver Fjerdingvei og betroe den første Depeschen som en Hemmelighed.
Gift bringe de Alle med, men ikke Medgift.
Nu feires Bryllupperne i al Stilhed ; Spektaklet kommer først efter Brylluppet.
Det er ingenlunde nogen ny Paastand, at' Ægteskabet er Kjærlighedens Grav; thi allerede Petrarca, der er bleven berømt ved sine ømme Sonnetter til sin Laura, svarede paa Spørgsmaalet om, hvorfor han ikke giftede sig med hende: "Men hvor vil De hen; hvor skulde jeg saa faae Stof til mine Viser fra?"