Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/27

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

25

De Gamle fremstillede ganske vist Gratierne i Qvindeskikkelse, men den samme Ære blev som bekjendt ogsaa Furierne tildeel.
En Qvindetunge er et Sværd, der aldrig kan blive i Skeden.
Fruentimmerne sige kun eengang i deres Liv "Ja" til deres Mænd, nemlig ved Alteret; men aldrig mere siden.
Man har paastaaet, at Fruentimmerne ere taalmodigere end vi Mænd. Det er Nonsens; kun i eet Kapitel kunne de taale mere end vi.
Det er ubegribeligt, hvorfor man ikke har indført Daabsformularen ved Vielsen; et Forsøg paa at drive Djævelen ud kunde dog aldrig skade.
Galanteriet i Ungdommen ender med Bigotteri i Alderdommen. De give sig Gud i Vold, naar Djævelen ikke længere vil have med dem at bestille.
Sjeldent er det at træffe paa et Fruentimmer, som ikke har haft sin Kjærlighedshistorie. Endnu