Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/28

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

26

sjeldnere er det Fruentimmer, som ikke har haft mere end een.
De fleste Fruentimmer ville, man skal troe, at de ere uovervindelige, men handle, som om man ikke troede det.
Mange Fruentimmers Afskye for Kjærligheden er af samme Beskaffenhed som Rævens for Rønnebærrene.
Det er et kildent Spørgsmaal, som maaskee ikke et eneste Fruentimmer formaaer at besvare, nemlig om Fruentimmer ogsaa rødme i Mørke. At de lade sig mange Ting gefalde i Mørke, som de ikke vilde finde sig i ved høilys Dag, er en Erfaring, som enhver Mand har gjort; og det turde derfor være tvivlsomt, om Rødmen ikke er en Reflex af Dagslyset.
Mangen smuk Pige behager Enhver, men endnu flere Smukke gives der, som finde Behag i Enhver.
Nonnerne hade ikke blot sikkret sig ved Kydskhedsløfte, men ogsaa ved stærke Jerngittre for Vinduerne. Historien viser, at det er lettere at komme igjennem det første end de sidste.