Side:Beviis for at Fruentimmerne ikke ere rigtige Mennesker.djvu/29

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

27

Den berømte romerske Keiser Titus ansaae hver den Dag for tabt, paa hvilken han ikke i det Mindste havde gjort Een lykkelig. Dette ædle Exempel foresvæver stedse vore Fruentimmer, men sædvanligt kun om Natten.
Der er ingen Tvivl om, at Adam først giftede sig, efterat Paradisets Tid var forbi.
Hvorfor hedder det om Døde at gaae til sine Fædre, og ikke ogsaa til sine Mødre? Naturligviis fordi man dog eengang vil have Ro.
Fordum spandt Huusmoderen Hørren til Husets Nytte og Gavn; nu spinder hun som oftest Intriger istedetfor Hørren.
"Aa! min Mand tager det ikke saa nøie!" siger Emma; nei tilvisse ikke: ellers havde han neppe taget Dig.
Man skal betænke sig, førend man handler; og førend man gifter sig, betænke sig, til man døer.
"Qvinden er Mandens bedre Halvdeel," sagde en Frue i Selskab, medens Manden i Stilhed suk-