Side:Danmarks Riges Historie - vol 1.djvu/287

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

265

De danske Riger i Østangel og Northumberland.

til det Løfte, han havde aflagt, »da han sad om London mod Hæren« (872).

Fil:Danmarks Riges Historie vol.1 265.jpg
91. Mønter, slaaede af danske Konger i Østangel og Northumberland[1]

I de to danske Riger Østangel og Northumberland synes man at have taget fat med Alvor paa at dyrke og bebygge Landet, selv om mange af Kolonisterne ikke glemte det gamle Krigerliv paa Søen. Kong Gudrum-Adelstan regerede til sin Død 890; Halfdan blev derimod snart forjaget fra sit northumberske Kongesæde og faldt i en Kamp paa Irland. Han efterfulgtes af Gudred, der tillige bar Navnet Knud; han døde 894 og begravedes i Domkirken i York. Et ejendommeligt Vidnesbyrd om de danske Kongers Bestræbelser for at tilegne sig Vestens Kultur foreligger i den Række Udmøntninger, som de lod foretage. Saaledes kendes mange Sølvpennies, slaaede af Æthelstan, hvem sikkert ogsaa en stor Del Penninge med Mærket St. Edmund skyldes; de Danske synes at have villet hædre Mindet om den Konge, de havde dræbt (S. 243). I Northumberland kom de danske Sølvpenge endog til at betegne et Vendepunkt i Landets Mønthistorie, idet der gennem nogle Slægtaldere her kun var bleven præget Kobbermønt.


III.

Vikingetog til det vestfrankiske Rige. Den store Hær ved Schelde og Rhin. Paris’ Belejring.

Vikingetogene til Frankerrigerne ere utallige. Af de mylrende og krydsende Togter skulle kun enkelte af de vigtigste omtales, idet vi tillige fremdrage Hovedtrækkene af hvad der efterhaanden blev Togenes Resultat og Vikingernes Vinding.

Det er allerede nævnt, hvorledes Vikinger omsværmede Frankrigs Vestkyst, de havde endog her paa Øerne ved Kysten et stadigt Tilhold, især paa Noirmoutier ved Loires Munding, hvorhen de havde slæbt Huse fra Fastlandet, og hvor de opkastede

Forskansninger og byggede en Flaadestation. Det er overalt karak-

  1. 1. Mønt, slaaet af Kong Gudrum-Æthelstan; Av.: Edelia Re(x). Rev.: Elda me fe(cit), d.e. Møntprægeren Elda gjorde mig. 2. Mønt, slaaet af Kong Knud; Av.: Cnut Rex. Rev.: Ebraice civitas (York By).

 Danm. Riges Hist.

I 34