Side:Danmarks Riges Historie - vol 1.djvu/422

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Der opstod et problem under korrekturlæsningen af denne side
398 Knud bestikker norske Stormænd.
IX.
Knud drager til Norge og underlægger sig Landet. Kong Olafs Genkomst og Fald ved Stiklestad.

paa Danmark maatte hævnes, og hans mislykkede Tog kunde kun indbyde Knud til at prøve Kræfter med ham i hans eget Land. De mange misfornøjede, som samlede sig i England, hidsede desuden hertil. Men Knud foretrak som altid at udrette saa meget som muligt ved Overtalelser og Penge, førend han greb til Sværdet. Derfor vare hans Udsendinge allerede i Løbet af Vinteren virksomme i Norge; de udbetalte rigelige Summer, og mange tilsagde den rundhaandede Konge deres Tjeneste. Der blev talt aabenlyst derom, og Sighvat Skjald, som nylig havde besøgt Kong Knud i England, kvad dette Vers:

  Avindsmænd af Kong Olaf   Mand, som for tunge Malme
  aabne Punge os bringe,   mildsæl Herre sælger,
  Løn loves højt for Herrens   til mulmsorte Helved stunder.
  Hals, som ej falbydes.   Straffen vil dér ham træffe!


Kong Olaf nærede nogen Mistanke mod Sighvat og sigtede ham for, at han var bleven Knuds Mand, men Sighvat svarede:

  Knud, paa Guldet ej karrig,   »Kun een Mands Tjener hver Time —
  kræved mig, om jeg ej ævned   tykkes mig — lykkes det være!«
  tjene ham huldt, som jeg hylded   Saalunde jeg troede svare
  Herskeren ædle Olaf.   sanddru —hver Mand kan det vidne!

Da genvandt Sighvat Skjald sin Herres Velvilje.

Det var rygtedes i Norge, at Knud havde ladet en stor Hær udbyde i Danmark, og de misfornøjede bleve derfor end mindre til-

) Kong Olaf blev i Kampen saaret ved et Hug over Knæet. han satte sig paa en Sten, og her tilføjedes der ham yderligere et Stik i Underlivet og et Hug i Halsen, hvilket gerne fremstilles paa de gamle Afbildninger. En af hans Banemænd var Lendermanden Thore Hund.