Side:Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/16

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

kaldet bort fra al sin Gjerning. Hans Dagværk var endt, og dette ufuldendte Æventyr blev hans sidste Arbejde.

At meddele et Brudstykke gik her ikke an. Man lod det da ligge. Derimod har man, af Hensyn til Bogens passende Størrelse, efter Forlæggernes Ønske tilføjet to Historier af hans Samlinger, nemlig: »Lykken og Forstanden« og »Penge kan gjøre al Ting godt«. Disse to ere da de eneste, som Svend Grundtvig ikke selv har udarbejdet. For Gjenfortællingen af dem bærer han selvfølgelig intet Ansvar. Da han ikke selv fik lagt den sidste Haand paa Værket, saa er der under Trykningen hist og her foretaget saadanne smaa lempelige Ændringer i Stilen, som det kunde antages, at han selv vilde have gjort, i Henhold til, hvad for ham var en Hovedsag, og som han selv har udtalt i de foran under hans Billede anførte Verslinjer, altid at gjøre Fortællingen saa »ren og klar« som muligt.

Dette Billede af Svend Grundtvig gjengiver et Oljemaleri af Constantin Hansen, fra Foraaret 1872.

L. Gr.

Nov. 1883.