Side:Det sorte Indien.djvu/203

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

199

skjult? Vi ønsker kun een Ting: at gøre ham uskadelig og, om muligt, bringe ham til Fornuft igen.«

»Det, I vil, er umuligt,« svarede Nelly »Bedstefader er alle Steder og intetsteds. Jeg har aldrig kunnet opdage hans hemmelige Tilflugtsteder! Jeg har aldrig set ham sove. Naar han havde fundet et nyt Tilflugtsted, lod han mig blive der alene og forsvandt. Da jeg fattede min Beslutning, Hr. Starr, vidste jeg godt alt, hvad De vilde svare mig. Men, tro mig! Der gives kun eet Middel til at afvæbne min Bedstefader: og det er, at jeg vender tilbage til ham. Han er saa at sige usynlig selv, men han ser alt. Hvorledes skulde han have opdaget Deres hemmeligste Tanker, lige fra Brevet til Dem, Hr. Starr, indtil Bestemmelsen om mit Giftermaal med Harry, dersom han ikke netop besad den uforklarlige Egenskab at kunne skaffe sig alt at vide? Min Bedstefader er, saa vidt jeg kan dømme, selv i sit Vanvid en Mand med store aandelige Kræfter. Tidligere fortalte han mig mange Ting. Han lærte mig om Gud og bedrog mig kun i det ene Punkt, at han for at vække Had hos mig mod hele Menneskeheden skildrede alle Mennesker som slette og troløse. Da Harry bragte mig til Hytten, maatte I vel anse mig for fuldkommen uvidende. Ja, jeg var langt værre! Jeg var greben af en frygtelig Skræk, jeg troede mig i onde Menneskers Magt og vilde flygte fra eder. De, Mary, har bragt mig paa andre Tanker, ikke blot ved Deres Ord, men ved Deres hele smukke Liv, og fordi jeg saa den Agtelse og Kærlighed, hvoraf Deres Mand og Søn vare opfyldte over for Dem. Senere, da jeg saa, hvor meget disse lykkelige og gode Arbejdere ærede og agtede Hr. Starr, for hvis Slaver jeg i Begyn-