Side:Efterladte Skrifter af Poul M Møller 1-3.djvu/510

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

226

Optegnelser paa Reisen til China.

Gudstjeneste holdt. Jeg havde altsaa ingen Tjeneste forrettet som Præst, naar jeg undtager min Indtrædelsesprædiken, der blev holdt ved Mønstringen, Tirsdagen den 26de October. — Denne Dag begyndte jeg paa Tibull, og læste 2 Elegier. — Den Søfarende er en omvendt Snegl; thi Sneglen bærer sit Huus, men Huset bærer Sømanden. — Capitainen fortalte mig om en Sort hvide Myrer, der kunde gnave Tømmer, ja endogsaa Specier. — Man har ogsaa fortalt mig en Historie om en enfoldig Præst, der vilde handle og raadførte sig med Assistenterne om, hvad han skulde tage med til Afsætning paa sin Reise. Man fortalte ham, at Skøiter vilde være den fordeelagtigste Handelsartikel paa China. Heraf tog han et stort Qvantum med. Det blev ham ogsaa meer fordeelagtigt, end man havde troet; thi Skibet maatte overvintre paa Kysten af Skotland, hvor han fik sine Skøiter fortræffelig betalte.

Den 1ste November, som er Flyttedag i Kjøbenhavn, blev ogsaa Flyttedag for vort Skib; thi om Morgenen tidlig lettede det Anker for at gaae til Helsingør; men da Vinden var særdeles fiin, gik det kun langsomt. Jeg læste 2 Elegier i min Tibull, og hørte dem paa Dækket blæse Kanonerne af. Saa kalder man det, naar der skydes med halvt Skud. Om Aftenen blev jeg inviteret til at drikke Punsch hos Doctoren og Assistenterne. — Den Søfarende er hævet over Tiden. Han veed ikke som Skomagere og Skræddere, om det er Fredag eller Løverdag. Tiden er ham en fortskridende Række af Dage og Nætter, som han ei behøver at give nogen Benævnelse.

Den 2den November gik vi om Morgenen tidlig for stygende Vind ud i Kattegattet og vandt vore 8 Miil i Vagten. Kullen laae paa vor høire Side svøbt i Taage og contrasterede med sin nøgne Rygrad forunderligt mod den smilende danske Kyst paa venstre Side. Skibet foer stedse raskere og raskere, ja man talte allerede om, at vi gandske bestemt kunde passere Skagen