Side:Grundlovssagen.pdf/2

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
- 2 -
I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

1. GRUNDLOVEN ..........................................   5

2. TRAKTATEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ..............  13

3. TILTRÆDELSESLOVEN ...................................  15

   3.1   Lov nr. 447 af 11. oktober 1972 om
         Danmarks tiltrædelse af De europæiske
         Fællesskaber ..................................  15

   3.2   Lov nr. 352 af 4. juni 1986 om
         ændring af lov om Danmarks tiltrædelse
         af De europæiske Fællesskaber .................  43

   3.3   Lov nr. 281 af 28. april 1993 om
         ændring af lov om Danmarks tiltrædelse
         af De europæiske Fællesskaber .................  45

4. SÆRLIGT VEDRØRENDE EF-TRAKTATENS ARTIKEL 235 ........  62

5. MATERIALE VEDRØRENDE KONKRETE RETSAKTER M.V. ........  77

   5.1.   Undervisning..................................  77

   5.2.   "Europafonden" ...............................  80

   5.3.   Ungdomsudveksling ............................  82

   5.4.   Kulturelt samarbejde med AVS-landene .........  82

   5.5.   Opholdsret og social sikring .................  84

          5.5.1. Social sikring ........................  84

          5.5.2. Opholdsret ............................  87