Side:Grundlovssagen.pdf/3

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
- 3 -

 
   5.6.   Handlingsprogram for handicappede ............  92

   5.7.   Grænsepassage ................................  94

   5.8.   Naturbeskyttelse .............................  95

   5.9.   Forskning .................................... 102

   5.10.  Forebyggelse af kræft ........................ 104

   5.11.  Civilbeskyttelse ............................. 105

          5.11.1.  Rådets direktiv af 3. december
                   1982 om en grænseværdi for bly
                   i luften (82/884/EØF) ............... 105

          5.11.2.  Rådets forordning 3529/86 om
                   beskyttelse af skovene i Fælles-
                   skabet mod brande ................... 106

          5.11.3.  Resolution vedtaget af Rådet og
                   repræsentanterne for medlems-
                   staternes regeringer forsamlet
                   i Rådet den 13. februar 1989 om
                   udvikling af EF-samarbejdet inden
                   for civilbeskyttelse (89/C44/03) .... 107

   5.12.  Handelssanktioner ............................ 108

   5.13.  Radio- og ............. 112

6. FORKLARINGER ........................................ 114

7. APPELLANTERNES PROCEDURE ............................ 122

8. INDSTÆVNTES PROCEDURE ............................... 140

9. HØJESTERETS BEMÆRKNINGER ............................ 145