Side:Grundlovssagen.pdf/62

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst
- 61 -

Stemmepct. 86,5
Ugyldighedspct. 1,01
Pct. af gyldige
  Ja-stemmer 56,7
  Nej-stemmer 43,3

Der var således i procent af samtlige stemmeberettigede 48,5 pct. Ja-stemmer og 37,0 pct. Nej-stemmer.

4. SÆRLIGT VEDRØRENDE EF-TRAKTATENS ARTIKEL 235

Til belysning af anvendelsen af artikel 235 er der - ud over materiale vedrørende konkrete retsakter m.v., jf. herom nedenfor i afsnit 5 - fremlagt en del materiale af general karakter.:

I "slutcommuniqué fra medlemslandene og fremtidige medlemmer af De Europæiske Fællesskabers stats- eller regeringschefers konference den 19., 20. og 21. oktober 1972 i Paris" hedder det bl.a.:

"... den økonomiske ekspansion, der ikke er et mål i sig selv, [skal] først og fremmest sigte på at mindske forskellene i livsvilkårene. Dette må ske med deltagelse af alle samfundsgrupper. Den må føre til såvel en forbedring af tilværelsens kvalitative sider som en højere levestandard. I overensstemmelse med den europæiske livsholdning skal der lægges vægt på ikke-materielle værdier og goder og på miljøbeskyttelse, for at fremskridtet kan tjene det enkelte menneske;
...
Økonomiske og monetære spørgsmål
...
Regionalpolitik
...
Socialpolitik
...
Industri-, forsknings- og teknologipolitik
...
Miljøbeskyttelse