Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/11

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

Christen Aaberg.

Gaardejer, Møborg pr. Lemvig. Født den 15. September 1819.


Det er ret behageligt at kunne begynde disse Pennetegninger med Aaberg. Der er noget Typisk ved denne Personlighed, noget i høj Grad Tiltalende. Han er en støt Jyde, grundmuret, besindig og alvorlig. Der er ingen Bram eller Brask ved ham, heller ikke noget Højtflyvende eller Hastemt; det Jævne, det Solide og det Praktiske er han Udtrykket for. Aaberg hører til en gammel vestjydsk Bondeslægt, og han har ogsaa Vestjydens ejendommelige sejge og udholdende Natur.

I vide Egne af Vestjylland har Navnet Aaberg en fortræffelig Klang. Det minder om Flid og Orden, Hæderlighed og Retsind og om en sjælden Vedholden ved det Overleverede. Ogsaa det, at Fædrenegaarden i mere end hundrede Aar har været i Slægtens Eje, og at den, udvidet, forbedret og fredet om med stor Kjærlighed, afleveres fra Fader til Søn er betegnende for Slægten. Her har intet fideikommissarisk Baand været nødvendigt, Pieteten har været nok.

Aaberg har kun faaet en tarvelig Skoleundervisning, men hans Flid og Lærelyst har bødet herpaa, og nu er han en Mand med en for sin Stand ualmindelig Kundskabsfylde, som han med Utrættelighed forøger, og man kan tale med ham om en Række forskjellige Æmner, uden paa andet end Dialekten at mindes om, at man staar overfor en Bonde. Han skriver en elegant Haand og en klar og livlig Stil, og han veed i det Hele, hvad enten han fører Ordet med Pen eller Mund, at forme sine Tanker klart og koncist. Hvad der ogsaa er