Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/132

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

122

Lars Dinesen. — Erikstrup.

Han var en Tid Redaktør af „Folkets Avis”, men skjøndt han ogsaa fører en dygtig Pen, laa den journalistiske Virksomhed dog ikke særlig for ham, og han kunde heller ikke ofre den fornøden Tid og Pleje.

Hans hele Virken er nu koncentreret paa Politikken og hvad dertil hører; Statsrevisorgjerningen falder jo ogsaa sammen dermed. Han har allerede drevet det vidt, men med hans Ungdom, hans Kræfter og Evner vil han kunne drive det langt videre, hvis der forundes ham Tid dertil.

Alle Højremænd maa ønske og haabe dette; thi Mænd som Lars Dinesen ere saare sjældne og saare værdifulde.


Erikstrup.

Gaardejer i Udbyneder i Jylland. Født den 7. Juni 1838.


Randers Amts 1ste Valgkreds, Mariager, havde den store Ære paa den grundlovgivende Rigsdag at være repræsenteret af Professor Joachim Frederik Schouw, et Blad af Frihedens berømte Trekløver: Schouw, Hvidt og Clausen.

Denne sjældne Ære kan det just ikke siges, at Kredsen senere holdt i Hævd.

I 1852 bejlede en politisk Storhed som Professor A. F. Krieger til Kredsen, men kun 493 Vælgere svarede Ja, medens 567 foretrak — Rugaard. Den Kreds, der fire Aar i Forvejen havde hædret sig ved at vælge J. F. Schouw, var allerede sunket ned til at foretrække en Rugaard for en Krieger!

Senere valgtes dog den bekjendte Alfred Hage, og nu havde Kredsen i ham atter sikret sig en dygtig og anset Repræsentant og tilmed en Mand, der havde Raad til at leje et Dampskib for sin egen Person fra Kjøbenhavn til Mariager, en standsmæssig Fremtræden af en Rigsdagsmand, som ingen anden Kreds kan prale af. Hage holdt sig i Kredsen ved fem følgende Valg, men ikke uden Modstand, og ved Valget i Oktober