Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/158

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

148

Holch.

Stemmer, medens Modkandidaten Pastor la Cour fik 209. Aaret efter stod Nielsen ene paa Valgtribunen og valgtes ved Kaaring, men det følgende Aar faldt han med 117 Stemmer for Kaptajn N. E. Tuxen, der fik 206. Ved Valget i 1858 stillede Tuxen sig ikke, hvorimod Kampen stod mellem Nielsen og Artilleriløjtnant V. Mønster. Den Første fik 450, den Anden 111 Stemmer. I 1861 stod Nielsen atter ene og kaaredes. Den 5te Marts 1864 var der Valg til Rigsraadets Folkething, og her kæmpede atter Nielsen, denne Gang med den bekjendte Justitssekretær Rudolf Varberg. Nielsen sejrede med 253 Stemmer, medens Varberg fik 158, men ved Valget Aaret efter til Rigsdagens Folkething blev Varberg den Sejrende med 328 Stemmer mod 208. Derimod holdt Nielsen Pladsen i Rigsraadets Folkething i Maj 1865 ogsaa mod Varberg, der her fik 300 Stemmer, medens Nielsen naaede 472.

Under Grundlovskampen den 4de Juni 1866 stod Nielsen, Varberg og Premierløjtnant J. C. Riise imod hinanden. Nielsen sejrede med 460 St., men kun derved, at Varberg trak sig tilbage til Fordel for ham. Var det ikke skeet, vilde Riise rimeligvis have sejret med sine 303 Stemmer. Ved det andet Valg i 1866 var der en ny Mand fremme, Gaardejer A. Christensen af Ørby, der slog baade Riise og Nielsen. I 1872 kæmpede Malermester P. E. Olsen af Kjøbenhavn og den senere saa bekjendte Venstrefører Hørup om Pladsen; den Første sejrede med 480 St., den Anden fik 162. Ved OpløsningsValget Aaret efter naaede Olsen endog 710 St., medens Modkandidaten, en Gaardejer J. Hansen, kun fik 292. Holch var første Gang fremme paa Valgtribunen den 25de April 1876 og kæmpede da med Venstremanden Ole Larsen af Rørbæk. Sidstnævnte sejrede vel med 557 St., men Holch naaede meget nær op imod ham, nemlig 542 St. og ved Valget den 3die Januar 1879 blev Holch Sejrherre med 810 Stemmer imod Venstremanden Mølleejer Lars Pedersen af Strølille, der fik 537 Stemmer. Ved Valget den 24de Maj 1881 hævdede han Pladsen med 743 Stemmer imod 689.

Holch er Student fra 1856 og juridisk Kandidat fra 1862. I sine Studenteraar hørte han en Tidlang til den Suite af Unge begavede Mænd, som Frederik Ussing samlede om sig.