Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/175

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

165

Holstein-Ledreborg.

enhver Egn, der blev lyksaliggjort med et Blad fra hans Fabrik, staaer nu som hans bitreste og uforsonligste Modstander, der ikke kan finde Ord stærke nok til at latterliggjøre Bergs politiske Opfattelse og til at nedsætte hans Betydning og Anseelse i Demokratiet. Saa hurtig kunne store Omvekslinger finde Sted.

Holstein staar nu som en af Moderationens Ledere, men der er ikke saa lidt, der tyder paa, at han selv indenfor dette Parti ikke nyder videre Tillid. I almindelig politisk Anseelse staar han grumme lavt, og nogen Fremtidschance har han ikke. Alt har han forspildt. Ingen har havt bedre Kort paa sin Haand end den unge Greve fra Ledreborg, Ingen har spillet dem slettere end han. Han havde for 8 Aar siden fortrinlige Chancer, nu har han ingen; han havde engang Betydning og Indflydelse, Alt — Alt — er tabt. Ingen bryder sig længere om Grev Holstein og hans Standpunkt; en simpel Menig i Partiet nyder mere Anseelse end han. Folket kan ikke ret gjøre sig fortrolig med ham, hans Standsfæller støde ham fra sig og Intelligentsen vil Intet have med ham at gjøre. Ved Hoffet er han mere ilde set end nogen Anden, og hans Ærgjerrigheds Drøm om Magtens Tinde har nu ingensomhelst Udsigt til at blive til Virkelighed. Ene, næsten ganske ene staaer den en Gang saa lovende og saa fejrede Greve. Det er en haard Straf, der har ramt ham, men den er i høj Grad selvforskyldt. Det, at Ingen rigtig slutter sig til En, det, at Ingen rigtig tror paa En — det er altid selvforskyldt.

Grevens mange og mærkelige Svingninger maatte allerede virke advarende, men var dog ikke nok til absolut at knuse ham, det besørgede derimod hans Tale og Maade at tale paa. Selv om Greven nemlig talte om alvorlige Sager, og selv om han talte nok saa godt, fik Tilhørerne altid et Indtryk af, at han ikke mente det alvorlig, og at han egentlig var mest oplagt til at gjøre Løjer med det Hele. Man fik Følelsen af, at det mere var Turneringen end Sagen, det for ham kom an paa, og at han lige saa godt kunde have forsvaret akkurat det modsatte Standpunkt. Han har ved en given Lejlighed vist, at han med lige Styrke og Varme kunde hævde to modstaaende Standpunkter. Det var den 8de November 1877 under den store Debat om Provisoriet; her var Greven de Moderates Ord-