Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/202

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

192

Jagd.

smagfuld. Hans Stemme er høj og klar og hans Person mandig og tiltalende. I Kampens Tid er Jagd en fortræffelig Kampfælle, men i mere fredelige Tider slaar han mindre godt an, og hans Tale kan da falde bred og trættende. Det, at ville tale med om Alt, er en farlig Egenskab, der har ødelagt mere end en Politikers Anseelse, og dette bliver naturligvis dobbelt farligt, naar det ikke er nye Syn og nye Tanker, men kun gamle og velkjendte Ting, der meddeles. En Tid havde Jagd en højst faretruende Tilbøjelighed til at docere engelsk Historie for Tilhørerne, og hvor interessant Æmnet end i og for sig var, blev det i Længden trættende og trivielt, selv for hans Venner.

Hans lidt urolige Natur gjør ham det i det Hele mere besværligt end Andre at underordne sig en fast Partiorganisation, men hvorom Alting er, har Jagd med Rette vundet sig et politisk Navn, og at han er en virksom og dygtig Politiker, vil Ingen nægte.

Jagd er i Besiddelse af en hæderlig og retskaffen Karakter, og han er meget afholdt. Hans Trofasthed imod Venner, hans varme Kjærlighed til Konge og Fædreland og hans Friskhed og Frejdighed kan ikke Andet end virke meget tiltalende. Han er en Mand, der har gjennemgaaet meget i Livet og været knuget af store Sorger, men hans frejdige Livssyn har ikke forladt ham, saa lidt som hans Energi og Virkelyst. Bærer han end ikke sit Hoved saa rankt som tidligere, er han dog endnu den samme mandige Krigerskikkelse som altid.

Thisted var paa den grundlovgivende Rigsdag repræsenteret af Agent Lützhøft, i 1849 af Vejinspektør Lykke, derefter af den bekjendte H. E. Schack, der først slog Skrædermester Kalum og senere Marineminister Bille, derpaa af Pastor Boesen, Kammerraad Hansen, Pastor Licht og Jagd, Klein og Lund.