Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/222

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

212

Jungersen. — Søren Jørgensen.

Rigsdagsmand, ved man ikke andet end godt om ham. Han er vel anset og vistnok en veltænkende Mand. Hans politiske Gjerning er mest usympatetisk ved det bjørnbakske Skjær, der hviler over den, og ved det dermed følgende materialistiske og kosmopolitiske Livssyn. Om hans Hjærte brænder varmt for Danmark, faar at staa hen; at det ikke brænder varmt for vort Forsvar, er derimod desværre sikkert.

Hjørringkredsen har tidligere været repræsenteret af Godsejer Nyholm sen., Proprietær H. Simonsen, Skolelærer C. C. Møller, Konsul C. H. Nielsen, Kammerraad Qvistgaard, Godsejer Nyholm jun. og Kaptajn Nyholm.


Søren Jørgensen.

Gaardejer i Uldum ved Vejle. Født den 24. Januar 1822.


I Landsbyen Uldum ved Vejle har en Gaard i mange Slægtled tilhørt Familien Jørgensen, nedarvet fra Fader til Søn. Snart har Familens Overhoved haft Navnet Jensen, snart Jørgensen, saaledes som Skik og Brug var i Jylland, hvor Faderens Fornavn blev Sønnens Efternavn og omvendt. Det har i Regen været dygtige og meget ansete Mænd, der nød deres Medborgeres Tillid i høj Grad. Meget bekjendt var saaledes den nuværende Rigsdagsmands Fader, Jørgen Jensen, der var Sognefoged i 50 Aar, Formand i Sogneraadet, Medlem af Amtsraadet o. s. v. Han døde som velmeriteret Kammerraad og Dannebrogsmand og efterlod sig et sjælden smukt Minde. Han var tillige en meget dygtig Landmand og samlede sig Formue, saa at hans fem Sønner hver fik sin Selvejergaard.

Af disse Sønner var den i 1877 afdøde Jens Jørgensen den mest bekjendte. Han var en højst behjærtet og varm Fædrelandsven og en særdeles dygtig og anset Mand. I Mange Aar var han Rigsdagsmand, snart Medlem af Folkethinget, snart af Landsthinget, og nød i alle Stillinger fortjent Anerkjendelse. Han var en alvorlig og religiøst vakt Mand. En