Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/250

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

240

Leth. — Lund.

holdes der Hvil. Alligevel er der i de samme Taler ganske fornuftige Tanker, naar man læser dem, men i det mundtlige Foredrag er der ikke en eneste Oase. Selv var han synlig glad og tilfreds med sine Bedrifter, og naar den skikkelige, gamle Balthazar Christensen knugede hans Haand og takkede ham for hans interessante og dygtige Foredrag, — var han mere end belønnet.

Leth var naturligvis oprindelig „forenet Venstremand”, senere hørte han Bergs Gruppe til, men nu er han „udtraadt”, og ingen ved rigtig, hvor han egentlig hører hjemme. Han har ganske sikkert meget lidt Tilhold paa Rigsdagen, og derfor vil der næppe fra nogen Side blive gjort store Anstrengelser for hans Gjenvalg. Snarere vil vistnok Berg søge at faa ham ombyttet med en paalidelig radikal.

Personlig gjør Leth et godmodigt og ret velvilligt Indtryk, og han er vistnok en flink Privatmand, men en dygtig Politiker er han ikke og bliver det næppe nogensinde.


Lund.

Præst i Arninge paa Lolland. Født den 13. Marts 1831.


Pastor P. M. Lund fra Arninge, der repræsenterede Maribokredsen i Folkethinget, var uomtvistelig en af vore mest tiltalende Rigsdagsmænd. Han var vel ikke nogen fremragende Politiker; men han var en vel begavet Mand, der med Interesse og Dygtighed tog sig af Sagerne, og han var fremfor alt en saa elskværdig og tiltalende Personlighed, at han vandt alle og skabte sig Venner i alle Lejre.

Lund er født 1831. I Sommeren 1855 tog han teologisk Embedseksamen, og faa Aar efter blev han Kateket i Nakskov og vandt her hurtig Anerkjendelse som en nidkjær og alvorlig Mand, der røgtede sin Gjerning med en tiltalende bramfri Kjærlighed. Den unge Kateket følte sig hurtig hendraget til Politiken og blev i den Retning snart en af Nakskov Bys ledende Mænd.