Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/249

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

239

Leth.

havns tredje Kreds imod Oberst Tvermoes, men opnaaede kun 74 Stemmer, medens Tvermoes fik 634. Det gjaldt da om at finde en Landkreds til ham. En saadan fandt man i Præstø Amts tredie Valgkreds (Næstved), ret en passende Kreds for Leth; ti den var i ingen Henseende forvænt. Ganske bortset fra Livsstillingerne har det været rene Smaamænd, denne folkelige Kreds har ført til Thinge. Hvem mindes noget om Sognefoged Mikkel Rasmussen, om Parcellist L. Andersen, og Gaardfæsterne Jens Andersen og Jochumsen, eller om Sognefoged Chr. Christensen og Husmand Hans Albretsen? Og dog har man her hele Stamtavlen. I en saadan Kreds maatte Leth kunne vælges, det var ikke vanskeligt at forudse, og han valgtes da ogsaa med et saa imponerende Stemmetal som 1247 Stemmer imod tre Modkandidater, af hvilke den dygtige Borgermester Rump fik flest Stemmer — 340.

Leth var ikke den Mand, der agtede at sætte sit Lys under en Skjæppe paa Rigsdagen. Han vilde nok tale med, og den fra hans processuelle Virksomhed saa bekjendte Vending: „Jeg har fra en Virksomhed andetsteds (Slesvig) o. s. v.”, førte han til stor Moro for sine juridiske Kolleger med ind i Folkethingsdebatten.

Leth taler gjerne, og han taler hyppig. Det er ham øjensynlig den største Nydelse at høre sig selv tale, og han breder sig med føleligt Velbehag og indre Tilfredshed over sit Emne. Han taler just ikke tungt, men med et usigelig drævende og søvndyssende Foredrag, og han taler mere kjedelig og mindre løftende end nogen anden. Tidligere havde Tauber Privilegiet paa at fordrive Tilhørerne og Medlemmerne fra Salen, nu deler Leth denne tvivlsomme Forret med ham.

Da Loven om Retsreformen var til første Behandling, gik der uhyggelige Rygter om, at Leth vilde tale i ni Timer, og alene Tanken derom bragte det til at løbe koldt ned ad Ryggen paa dem, der skulde høre derpaa. Han holdt næsten Ord, og den ulykkelige Formand maatte med et ubevægeligt Ansigt døje denne Marter. Thingets Medlemmer flygtede, og en æret Rigsdagsmand ramte manges Tanke, da han yttrede: „Naar Leth taler første Gang, opholder man sig paa Gange og Forværelser; men naar han taler anden Gang, forlader man Christiansborg Slot”. Kun Referenterne velsigne ham; ti under hans Foredrag