Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/264

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

254

Nøhr. — Olsen.

festen” for Jens Busk formelig blev hædret af den brandesske Retning, og det var dog næppe sket, hvis han havde sagt de skrækkelige Ting, Referaterne lagde ham i Munden, og for det andet derved, at han senere i Rigsdagen har talt nogle Gange, vel uden at gjøre Lykke, men ogsaa uden paa nogen Maade at prostituere sig.

Han er vistnok i det Hele en Mand med jævnt gode Evner, og han er for saa vidt en vanslægtet Afløser af Schroll, som han synes virksom og ihærdig og har Lyst til at tale. Han gjør, naar man kommer i personlig Berøring med ham et vindende og fordrageligt Indtryk, og man faar lige over for ham som lige over for saa mange af vore Venstrebønder det Indtryk, at naar ikke Førerne var, naar de med andre Ord kunde faa Lov til at raade sig selv, vilde de være fremkommelige og medgjørlige Repræsentanter.

Ved Valget den 29. Maj stod han ene paa Valgtribunen; men ved sidste Valg mødte den energiske Lensbaron Reedtz-Thott atter frem, men faldt med 860 Stemmer imod 1085.


Olsen.

Gaardejer i Sæbyegnen. Født den 21. Septbr. 1829.


Denne politiske Stjærne saas ogsaa første Gang paa Firmamentet den 3. Januar 1879. Han var til den Dag aldeles ukjendt, og der er end ikke kommet noget frem om, at han har taget Del i den lokale Agitation i Vendsyssel.

Sæbykredsen har været noget lunefuld lige over for dens Repræsentanter og har skiftet meget jævnlig. Den Repræsentant, der holdt Kredsen længst, var senere Kultusminister Fischer, der valgtes i 1855 og hævdede Pladsen, indtil han i 1866 blev slaaet af en saa ubetydelig Politiker som Proprietær Pape. Efter Fischer har den ubetalelige M. C. Christensen holdt Kredsen længst, nemlig fra 1872 til 1879. Denne Rigsdags-