Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/278

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

268

Jens Rasmussen. — Chr. Ravn.

Her er han Madstrævsmand af den mest uforfalskede Art, og han hører Berg til med Hud og Haar.

Rasmussen er en Mand paa henved 60 Aar af et ganske ordinært Ydre; han ligner ikke nogen Musiker, det skulde da være en Klarinetblæser. Han er meget kraftig bygget, og hans Hoved sidder nede paa Skuldrene uden nogen synlig Hals, hvad der har givet vittige Hoveder Anledning til at kalde Rasmussen: „Den Mand, der ikke kan halshugges”. Han er vistnok jævnt begavet, og hans personlige Karakteregenskaber, er der Ingen, der angriber.


Chr. Ravn.

Skolelærer i Borup ved Viborg. Født den 6te September 1844.


Om denne ærede Rigsdagsmand er der meget lidt at sige. Han er Skolelærer i Borup ved Viborg og begyndte sin politiske Løbebane med en ilter Agitation i Viborgkredsen, hvor han den 25de April 1876 stillede sig som Venstremand imod Dalgas. Da denne nedlagde sit Mandat, bekæmpede Ravn baade i Skrift og Tale af al Magt Kleins Valg, og han vandt Navn som en af Venstres bedste Støtter i den af Højre beherskede Viborgkreds. Saa i 1879 dumpede han pludselig ned i Nykjøbing paa Mors og slog — nok ved en Fejltagelse — med et ringe Overtal sin Modkandidat. Ved de to senere Valg har han med stor Stemmeflerhed hævdet sin Plads og vil nu være vanskelig at rokke.

Paa Rigsdagen hører han til de Udtraadte, men spiller iøvrigt ingen Rolle og taler meget sjælden. Han har imidlertid Lethed ved at tale og skal være en velbegavet Mand, Og skjønt der menes om ham, at han rummer megen Lidenskab og har meget radikale Naturanlæg, skal han dog kunne være ret medgjørlig, naar han bliver taget paa en fornuftig Maade. Han er meget afholdt og anset af sine Venner.