Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/315

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

305

J. Sørensen. — Tang.

Skanderborgkredsen har foruden af N. Jensen tidligere været x2præsenteret af: den fra Viborg Stænderforsamling bekjendte varmblodige Oliemøller F. V. Schytte, Fabrikejer M. Drewsen, Gaardmand L. Schøler, Landmaaler Reinhold Jensen og Bogbinder E. Hansen.


Tang.

Seminarieforstander i Kjøbenhavn. Født den 8. December 1828.


Tang hører til de mærkeligste Fremtoninger, vort politiske Liv har frembragt. Om det saa er hans Navn, er det mærkeligt, idet hans Efternavn gjentages to Gange; han hedder nemlig Jeppe Tang Andersen Tang. Men ogsaa Personen er løjerlig. Han er en Vestjyde og var en af den bekjendte Ludvig Chr. Müllers flinkeste Disciple. Han dimitteredes med særdeles Hæder fra Ranum Seminarium, og øvede alt som Elev Lærergjærningen, idet han en Tid var Huslærer paa Bjørnsholm og lagde allerede den Gang fortrinlige Evner for Skolegjærningen for Dagen: Mildhed, Taalmodighed og Livlighed.

Saa kom han ud i Livet og arbejdede sig ved en sjælden Flid og Ihærdighed frem til en ret anseelig Stilling. Han havnede som Seminarieforstander for Blaagaard Seminarium her i Kjøbenhavn og skabte sig ved sin Flid og Nøjsomhed et godt Udkomme, saa at han kunde kjøbe den anselige og for hans Virksomhed velbeliggende Ejendom, Emdrupborg. Sammen med sin øvrige anstrængende Gjærning var han en talentfuld Udgiver af Ludvig Chr. Müllers historiske Lærebøger. Man skulde jo synes, at en saadan Mand havde nok at gjøre i sin omfattende Virksomhed, men han raadede over stor Arbejdskraft, og den higede han efter ogsaa at anvende i det politiske Liv.

Han var ifølge Fødsel og Anlæg en utvivlsom Demokrat, og hans Karakter og Livsgjærning førte ham videre i denne Retning. Den Aabenhed i sine Udtalelser, som han øjensynlig lagde