Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/349

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

339

Goos.

handling af ethvert Spørgsmaal, vil altid sikre ham en fremtrædende Plads.

Han er en trofast og højst paalidelig Kollega, en jævn og fordringsløs Mand, der er afholdt af alle Partier. Ingen personlig Ærgjerrighed, ingen Jagen efter Folkegunst pletter hans rene Karakter.

I den seneste Tid er han bleven knyttet til Pressen derigjennem, at han fremtræder som Udgiver af „Dagbladet”. Ogsaa i denne Virksomhed, hvor han altsaa ligeledes paa en Maade tager Arv efter Bille, vil han kunde gjøre megen Nytte, baade ved sit Navn, sin Anseelse og sine mangesidige Kundskaber.

Ved de to sidste Valg har Skræddermester Holm været Goos' Modkandidat; men han har kun naaet henholdsvis 1295 og 1429 St., medens Goos naaede 2,476 og 2286.