Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/415

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

405

H. Chr. Hansen. — T. Hasle.

er han en ivrig Venstremand med udprægede Partianskuelser, og vel kan han alle Stikordene paa Ramse, men man sparer i hele hans Optræden en meget tiltalende Bestræbelse for at mildne Uoverensstemmelserne og fjærne enhver bitter Braad.

Han har talt flere Gange og det meget godt baade i Henseende til Form og Indhold, og han har mere end de fleste andre Venstremænd søgt at finde gode Sider baade hos Modstanderens Person og i hans Opfattelse. Han har talt smukke og varme Ord til Ploug, samtidig med, at han har imødegaaet dennes Betragtninger. Han har Ordet i sin Magt, taler let og flydende, og han kan lægge Varme og ægte Følelse i sit Foredrag. Derfor er han en Modstander, man gjerne kæmper med. Vel muligt, at han paa Møderne paa Landet er en anden, og vel muligt, at han, hvis han sad i Folketinget, vilde paavirkes af den brovtende Tone, men i Landstinget har han hidtil været en fordragelig Modstander, og en Mand, man saare vel kunde forhandle med.


T. Hasle.

Assurancebestyrer. Bor paa Frederiksberg. Født den 13. Juli 1816.


Forhenværende Proprietær, nuværende Assurancebestyrer T. Hasle hører alt til vore gamle Politikere og har været Medlem saavel af Folketinget som af Landstinget. Han synes dog først i det sidste Ting at have faaet fast Fod; ti til Folketinget sendtes han snart fra en Kreds, snart fra en anden, uden sikkert Hold i nogen. Han har staaet paa Valgtribuner i Vedby, Slagelse, Frederikssund, Præstø og Storehedinge; men først da han endelig naaede ind i Landstinget, var han i Havn.

Hasle passer langt bedre for Landstinget end for Folketinget. Hans rolige, sindige Natur, hans stille og bramfri Optræden hører hjemme i det første Ting, ikke i det andet. Nu spiller han en vis Rolle; det har han aldrig gjort i Folketinget. Hasle er en jævnt begavet Mand med et ganske sundt og prak-