Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/536

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

526

Danneskjold-Samsø.

B. Landstinget.

Danneskjold-Samsø, Frederik Vilhelm Steen, Greve, Hofjægermester, Ejer af Ulriksholm paa Fyen, er født den 16. Septbr. 1839. Han er en velbegavet Mand med udprægede konservative Anskuelser og valgtes i 1878 ind i Landstinget for 6. Landstingskreds. Her traadte han enkelte Gange frem og vakte Opsigt ved nogle frejdige og velmotiverede Udtalelser til Fordel for Landstingets forfatningsmæssige Stilling. Man var netop begyndt at nære Forventninger til ham som Politiker, da han pludselig paa Grund af private Forhold nedlagde sit Mandat, hvilket vakte megen Beklagelse i Højrekredsene. Nu, den 13. Marts 1882, er han efter Stiftamtmand Nielsen udnævnt til kongevalgt Medlem af Landstinget, og han kan altsaa faa rig Lejlighed til at fortsætte den Gjerning, han begyndte saa lovende.