Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/535

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

525

Schou.

om at finde ham en værdig Afløser. Dette viste sig umuligt, men blandt dem, der blev Tale om, var Direktøren for Fabriken „Aluminia” den, der slog bedst an hos Publikum. Han havde som Fabrikbestyrer vist sig som en meget dygtig Mand og havde paa Generalforsamlinger lagt ikke ringe Talegaver for Dagen, og ogsaa som Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse og som Formand for den tekniske Skoles Skoleudvalg havde han vundet et anset Navn. Han havde tidligere røbet Lyst til den politiske Gjerning og endog gjort et Tilløb til at stille sig heri Kjøbenhavn. Den 24. Maj 1881 stod han saa paa Valgtribunen i Frederiksberg med Halls Anbefaling og valgtes med stort Flertal, og den 26. Juli var al Modstand opgiven. Han har talt nogle Gange i Rigsdagen og har vist sig som en forstandig og god Taler, der har megen Lethed ved at føre Ordet. Han antages for at stille sig ret velvillig til Børsoppositionen, men er dog en langt mere udpræget Højremand end Falbe-Hansen og Christopher Hage.