Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/75

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

65

Brix.

hans politiske Virksomhed knyttedes der i Begyndelsen store Forhaabninger, men han skuffede ogsaa disse. Nu, efter mindst 17 Aars Virksomhed paa Rigsdagen, har Brix kun drevet det til et ganske respektabelt Standpunkt, men uden fremtrædende Indflydelse eller Betydning. Det er i og for sig ret paafaldende; thi Brix er en særdeles velbegavet Mand. Grunden maa vist alene søges i en vis Magelighed hos Brix; han tager enhver Sag med Ro, kaster sig ikke med nogen særdeles Iver over nogen Branche og tager meget sjælden Ordet.

Dette sidste er saa meget mærkeligere, som han har stor Lethed ved at tale og altid gjør det godt. Der er noget forfriskende ved Brix som Taler. Naar Debatten sløvende og trættende har slæbt sig hen, saa man er blevet baade led og kjed af den, saa er Brix Manden for atter at live Interessen op. Han kaster sig med Liv, næsten lidt iltert ind i Debatten, taler hurtig, kvikt og ildfuldt, og — er hurtig færdig, undertiden for hurtig.

Det er altid gode og sunde Betragtninger, han bærer frem, han former Sproget godt, taler flydende og let, og paa en vis determineret Maade. Han tager sig godt ud som Taler, hans smukke vindende Ydre træder fordelagtig frem, og hans brune, ungdommelige Øjne sprudle af Liv. Baade over Personen og over Talen gydes et Skær af Kvikhed og Liv, der virker højst forfriskende paa Tilhørerne. Kun Skade, at man saa sjælden har den Nydelse.

Selv i Sager, der ligge specielt for Skolemanden Brix, er han overmaade sparsom med at tage Ordet og med at benytte det, naar han har faaet det. Han har taget sit deciderede Standpunkt, han udvikler kort og godt de mest nærliggende Grunde, der tale for det, og dermed Punktum. Enhver Repræsentation har i sin Midte Talere af den Slags, og Brix er ikke den Eneste i vor Rigsdag. For at nævne et Exempel, hører Scavenius som Taler til samme Kategori. Til en Afveksling er det saare behageligt at have saadanne Talere, og megen Tid og Møje vilde derved spares, meget Vrøvl i Ordets bogstavelige Forstand undgaas, men paa den anden Side kan det nok være, at en Sags grundige Bearbejdelse nu og da vilde lide noget