Side:Menneskeløget Kzradock.djvu/50

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Gå til: navigering, søg
Denne side er blevet korrekturlæst

40

Menneskeløget Kzradock


geligt Syn! Mit Værelse forvandlet til en Sindssygecelle, hvor alle onde Aander drev deres Spil.

Alligevel var jeg ikke utilfreds. Medens jeg samlede mit Bohave sammen for at bringe det i en, hvad man kunde kalde mental Tilstand, gennemtænkte jeg Situationen og lagde mine Planer. Det gjaldt om at skaffe sig nøje Underretning om den eller de Forbrydelser, der laa til Grund for Kzradocks Tilstand. Men disse Undersøgelser maatte foretages med den største Forsigtighed: maaske var Kzradock selv medskyldig og Politiets Indblanding kunde blive farlig. Jeg vilde sandelig ikke udlevere min Patient til Politiet, det stred baade mod min Æresfølelse og mod min videnskabelige Samvittighed. Indenfor min Videnskab har jeg altid holdt af de særlige og sjældne Tilfælde, fordi jeg elsker min Videnskab, der opløser alt menneskeligt i dets Bestanddele.

Men tro nu ikke, at jeg for det rent videnskabelige har glemt det væsentlige i min Kunst: Helbredelsen! Jeg føler mig overbevist om det nu: kan jeg lære at forstaa Kzra-