Side:Ove Guldberg-sagen Højesteret.pdf/1

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

UDSKRIFT
AF
HØJESTERETS DOMBOG


D O M

afsagt af Højesteret onsdag den 22. december 1999 i sag

II 439/1997

Ove Guldberg
(selv)
mod
Indenrigsministeriet
(kammeradvokaten ved advokat K. Hagel-Sørensen)


I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsret 3. afdeling den 18. september 1997.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Marie-Louise Andreasen, Poul Sørensen, Melchior, Walsøe og Jytte Scharling.

Appellanten, Ove Guldberg, har nedlagt påstand om principalt, at han har stemmeret ved valg til Folketinget, subsidiært at sagen hjemvises til realitetsbehandling ved Landsretten for så vidt angår den del af sagen, der blev afvist ved landsrettens dom.

Indstævnte, Indensrigsministeriet, har påstået stadfæstelse.

Ove Guldberg, der oprindeligt ankede dommen over for såvel Indenrigsministeriet som Valgretsnævnet, har senere hævet anken for så vidt angår Valgretsnævnet.

Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger.