Side:Rigsretstidende 2den Sag (1877).pdf/52

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

3die Retsmøde.

Anklageskrift.

44

 Forsvareren (Klubien): Jeg har ingen saadan Indsigelse at gjøre.

 Formanden (Mourier): Førend der kan gaas over til Hovedforhandlingen, udfordres der en Erklæring fra Parterne om, hvorvidt de ere enige i, at man skrider dertil; men da en saadan Erklæring allerede med fornøden Bestemthed er af­given saavel af Anklageren som af Forsvareren, skal jeg ikke i den Henseende rette noget Spørgsmaal til dem.

 Efter hvad der faaledes er gaaet forud, vil nu Hoved­forhandlingen i Sagen kunne paabegyndes; og jeg stal da, fom det Første, der under Hovedforhandlingen bor skee, an­mode en af de Herrer Sekretcerer om at oplæse det i forrige Møde fremlagte Anklageskrift.

 Sekretæren (Thrane) oplæste derpaa

Anklageskrift

i

Rigsretssagen

mod

de forhenværende Ministre,

Krieger, Holstein-Holsteinborg og Fonnesbech

i Anledning af Salget af Frederiks Kirkeplads m. m.