Side:Teknisk Elasticitetslære.djvu/229

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

§ 45.

215

Brudgrænse Forlængelse
kg./cm.2 %
ikke udglødet 6177 4
udglødet 7337 8
ikke udglødet 5055 4,2
udglødet 5763 14,6
ikke udglødet 3781 1
udglødet 4572 13

Hvis Proportionalitets- eller Flydegrænsen som Følge af en eller anden Behandling i kold Tilstand er bleven hævet (hvorom senere), vil den ved Udglødning helt eller tilnærmelsesvis vende tilbage til sin oprindelige Beliggenhed.

Virkningen af Temperaturer over 100° C. Som Le Chatelier har vist, har Forsøgets Varighed en betydelig Indflydelse paa Resultatet. Naar vi foreløbig tænke paa Forsøg, der gennemføres i Løbet af 5—6 Minutter, viser det sig, at Brudgrænsen i Begyndelsen aftager op til ca. 60° for blødt Jærn, 80—100° for haardere Materiale, og derefter voxer, indtil der ved 250—300° naas et Maximum, der ligger 800—1000 kg./cm.2 højere end Brudgrænsen ved almindelig Temperatur, omtrent ens for al Slags smedeligt Jærn. Derefter aftager Brudgrænsen hurtigt. Disse Forhold ere illustrerede i Fig. 123, Pl. 14, der viser Resultatet af en Række Forsøg med Staal af højst forskellig Haardhed, Svejsjærn og Støbejærn i Watertown Arsenal[1], 1888; Brudgrænsen er afsat som Ordinat, Temperaturen som Abscisse.

Af dette Forløb af Kurverne for Brudgrænsen skal man dog ikke slutte, at Jærnets Modstandsevne overfor ydre Paavirkninger er større ved 250—300° end ved almindelig Temperatur. Alle Forsøg vise nemlig, at Proportionalitetsgrænsen

  1. Report of tests at Watertown Arsenal, 1888, S. 503—13. Ogsaa refereret af Johnson: Materials of construction, S. 558. Temperaturen maaltes ved Stangens Forlængelse, idet denne antoges ensformig, ogsaa ved højere Temperaturer, hvilket neppe er korrekt. Kurverne stemme dog meget godt med lignende andetsteds fra.