Indeks:Teknisk Elasticitetslære.djvu

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Teknisk Elasticitetslære.djvu

Titel Teknisk Elasticitetslære
Forfatter Asger Ostenfeld


År 1898
Forlag Forfatterens Forlag
Sted Kjøbenhavn
Indscannede filer djvu
Status Mangler korrekturlæsning
Sider

omslag - - - - - titelblad - forord 1 forord 2 indhold 1 indhold 2 indhold 3 - 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 rettelsesblad - forside til tegninger - Pl. 1 - Pl. 2 - Pl. 3 - Pl. 4 - Pl. 4 - Pl. 4 - Pl. 5 Pl. 6 - Pl. 7 - Pl. 8 - Pl. 9 - Pl. 10 - Pl. 11 - Pl. 12 - Pl. 13 Pl. 14 - Pl. 15 - Pl. 16 - Pl. 17 - Pl. 18 - Pl. 19 - Pl. 20 - Pl. 20 Pl. 21 - - - - - - - - omslag

INDHOLDSFORTEGNELSE.


1. AFSNIT.
ELEMENTERNE AF GRAFISK STATIK.

Side
§ 1. Indledning. Krafttrekanten 1
§ 2. Kræfter i samme Plan og med fælles Angrebspunkt. Kraftpolygonen 1
§ 3. Kræfter, der ligge paa en vilkaarlig Maade i en Plan. Tovpolygonen 2
§ 4. Middeltrykslinie 3
§ 5. Flytning af Polen. En Tovpolygon gennem 3 givne Punkter 4
§ 6. Parallele Kræfter 7
§ 7. Tovkurver 8
§ 8. Tovpolygoner som Ligevægtsformer for materielle Tov- eller Stangsystemer 12
§ 9. Tyngdepunktsbestemmelse 16
§ 10. Bestemmelse af statiske Momenter 18
§ 11. Højere Momenter af parallele Kræfter eller plane Arealer, Culmann's og Mohr's Methoder 20
§ 12. Inertimomenter og Centrifugalmomenter med Hensyn til Axer gennem samme Punkt. Inertiellipsen. Land's Konstruktion 25

2. AFSNIT.
USAMMENSATTE PAAVIRKNINGER.

§ 13. Indledning 37
I. Træk og tryk
§ 14. Relationer mellem Spændinger og Formforandringer 40
§ 15. Deformationsarbejdet. Stød 45
§ 16. Variabelt Tværsnit 49
§ 17. Træk- og Tryk-Paavirkning samtidig i flere Retninger 50
II. Forskydning.
§ 18. Relationer mellem Spændinger og Formforandringer 52
§ 19. Forskydningsspændinger i to paa hinanden vinkelrette Snit 54
§ 20. Relationer mellem Konstanterne for Normalspændinger og Forskydningsspændinger 58
III. Vridning.
§ 21. Vridning af en ret cirkulær Cylinder 62
§ 22. Deformationsarbejdet 65
§ 23. Vridning af en Cylinder med vilkaarligt Normalsnit 66
IV. Bøjning.
§ 24. Almindelig Behandling af en lige Bjælke med konstant Tværsnit, idet Kraftplanen er en Symmetriplan 73
§ 25. Exempel. En ved den ene Ende indspændt Bjælke 82
§ 26. Fortsættelse af § 24. Nedbøjningslinien som Tovpolygon 86
§ 27. En ved den ene Ende indspændt Bjælke 93
§ 28. En ved begge Ender simpelt understøttet Bjælke 96
§ 29. En ved begge Ender simpelt understøttet Bjælke, der ved Understøtningspunkterne er paavirket af Kraftpar 101
§ 30. En i to Punkter simpelt understøttet Bjælke, der er forlænget ud over Understøtningerne 103
§ 31. Statisk ubestemte Bjælker over én Aabning 105
§ 32. Kontinuerlige Bjælker 119
§ 33. Tværsnitsformer 138
§ 34. Dimensionsbestemmelse ved Hjælp af Nedbøjningerne 145
§ 35. Forudsætningerne for den udviklede Bøjningstheori 149
§ 36. Variabelt Tværsnit 154
§ 37. Bjælker med konstant største Fiberpaavirkning 160
§ 38. Forskydningsspændingerne i et bøjet Legeme 164
§ 39. Forskydningens Indflydelse paa Nedbøjningerne 172
§ 40. Deformationsarbejdet ved Bøjning 178

3. AFSNIT.
MATERIALERNES ELASTISKE EGENSKABER, MATERIALKONSTANTER OG ANDRE FORSØGSRESULTATER.

I. Smedeligt Jærn.
§ 41. Materialprøvernes Resultater i Almindelighed 182
§ 42. Indflydelsen af Prøvestykkets Form ved Trækforsøg 191
§ 43. Gennemsnitsresultater (numeriske) af Forsøgene 197
§ 44. Stød. Tidens Indflydelse paa Forsøgene 209
§ 45. Temperaturens Indflydelse 214
§ 46. Indflydelsen af den kemiske Sammensætning 220
§ 47. Paavirkninger, der overskride Proportionalitetsgrænsen. Hyppigt gentagne Paavirkninger 223
§ 48. Tilladelig Fiberpaavirkning 239
II. Andre bløde Metaller og Legeringer.
§ 49. Kobber, Zink, Bly, Aluminium, Broncer 251
III. Sprøde Materialer.
§ 50. Almindelige Elasticitetsforhold; Træk og Tryk 256
§ 51. Indflydelsen af Træk- og Tryk-Prøvestykkernes Form og Størrelse; Paavirkningsmaaden 261
§ 52. Bøjning (under Forudsætning af Ligningen ) 271
§ 53. Støbejærn 276
§ 54. Naturlige Sten, brændte Sten 284
§ 55. Mørtel, Beton, Murværk 291
§ 56. Monierbjælkers Beregning 310
IV. Træ.
§ 57. Træ 318

4. AFSNIT.
SAMMENSATTE PAAVIRKNINGER AF LIGE BJÆLKER.

§ 58. Indledning 329
I. Paavirkning ved Normalspændinger alene, uden Hensyn til Nedbøjningerne.
§ 59. Bøjning og Træk eller Tryk 330
§ 60. Kærne, W-Flade 339
§ 61. Excentrisk Tryk uden Trækmodstand 345
§ 62. Monierkonstruktioner, paavirkede af Moment og Normalkraft 353
II. Paavirkning ved Normalspændinger alene, under Hensyn til Nedbøjningerne.
§ 63. Ideale Søjler 358
§ 64. Praktiske Søjler 367
§ 65. Søjler med excentrisk Tryk 388
§ 66. Søjler og Trækstænger, paavirkede til Bøjning af Kræfter vinkelret paa Længderetningen 397
III. Normale og forskydende Spændinger.
§ 67. Sammensætning af Normalspændinger og Forskydninger i Almindelighed 403
§ 68. Bøjning og Forskydning 411
§ 69. Bøjning og Vridning 418

5. AFSNIT.
KRUMME BJÆLKER, PLADER

§ 70. Bøjning af plankrumme Stænger 421
§ 71. Plane Plader, paavirkede til Bøjning 435
§ 72. Plane Plader, paavirkede til Bøjning og Træk 445
PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1950. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1926.